Đại học Hoa Sen
VI EN

Ngành Phim và Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Đạo diễn Quản Phương Thanh, phim ngắn A Scene by the Sea

Ngành Phim và Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chúc mừng

Giảng viên, đạo diễn Quản Phương Thanh

ra mắt thành công phim ngắn A Scene by the Sea

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Ngành Phim và Ngành QTCNTT xin chúc mừng giảng viên, đạo diễn Quản Phương Thanh vừa ra mắt thành công phim ngắn A Scene by the Sea.


Xin chúc cô Thanh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai!
Nguồn: FP FADA
image