Đại học Hoa Sen

Ngành Nghệ Thuật Số – Đồ Án Môn Game Design

Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu

 

Đồ Án Môn Game Design

 

Ngành Nghệ Thuật Số

 

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN MÔN GAME DESIGN

Chủ đề 1: Thiết kế một nhân vật kết hợp với câu chuyện trong văn hóa, lịch sử, thần thoại của đất nước Việt Nam


Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Trần Sơn Hải 

Sinh viên thực hiện và chủ đề thiết kế:

👉 Lê Thị Phúc Hậu – Triệu Cô Vân
👉 Lê Hoàng Quỳnh Hương – Thạch Sanh
👉 Trần Gia Nguyên Phát – Triệu Âu
👉 Nguyễn Đình Đức – Công chúa thủy tề

Trên đây là 4 bản thiết kế nhân vật được kết hợp với yếu tố Việt Nam thuộc môn Game Design – Thiết kế Đồ họa Game, chúng ta hãy cùng nhau xem qua nhé ❤️

#GameDesignHSU
#CharacterDesignHSU
#CharacterConceptHSU
#ConceptArtHSU
#DigitalArtHSU
#FacultyOfDesignAndArtHSU
#HoaSenUni

Nguồn: FP Ngành Nghệ thuật số – Digital Art

 

FP FADA
Facebook Youtube Tiktok Zalo