Đại học Hoa Sen
VI EN

1001 lý do chọn HSU – Anh Ron Trần – Cựu sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông K12

Trường Đại học Hoa Sen

Welcome To The Best

Welcome To The Best Online

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

[1001 lý do chọn HSU] Anh Ron Trần – Cựu sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông K12

Đang là Project Manager tại Công ty Production Q, anh Ron Trần cho biết, trên thực tế, từ lúc anh theo học thì chưa có một môn học chính thức về vị trí này. Tuy nhiên, chính những kiến thức bao quát với nhiều kỹ năng khác nhau trong một dự án truyền thông mà anh được học đã giúp anh có được vị trí công việc như hôm nay! 😍

#DaihocHoaSen #HSU #hoasenuniversity #tuyensinh2023 #1001lydochonHoaSen #Tieuchuanquocte #Tontrongkhacbiet #Tinhthandoanhchu #Thuchocthuclam #Trainghiemsongdong


Nguồn: FP FADA

image image image image