Nộp hồ sơ

Tag: Thạc sĩ

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2341
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 9 - Tháng 12/2023)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2341
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 8 - Tháng 12/2023)
ĐH HOA SEN: TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
Quy định dành cho Giảng viên chương trình Sau Đại học, ĐH Hoa Sen
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐH HOA SEN
Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình Thạc sĩ các chuyên ngành: QTKD (MBA), NNA (MAE) tại ĐH Hoa Sen
ĐH Hoa Sen: Hội đồng Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 29/03/2023
Ngày 29/03/2023, Viện Sau Đại học & Lãnh đạo - Trường Đại học Hoa Sen tổ chức Hội đồng Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên chuyên ngành Quán trị Kinh doanh
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2243
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 3, năm học 2022 - 2023 (Thời gian học: 17/4/2023 - 28/7/2023)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image