Nộp hồ sơ

Tag: Thạc sĩ

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA DÀNH CHO AI?
Việc lựa chọn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ( MBA) không chỉ là một bước tiến mạnh mẽ mà còn là một cơ hội tuyệt vời mở ra những khả năng không giới hạn cho người học. Đối với những ai đã hoàn thành chương trình Cử nhân và mong muốn khám phá sâu hơn trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, việc tiếp tục học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) là một quyết định đúng đắn.
ĐH Hoa Sen tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2/2024: Tổng giá trị học bổng lên đến 2.5 TỶ ĐỒNG
Cơ hội nhận học bổng Thạc sĩ lên đến 100.000.000 VNĐ từ Trường Đại học Hoa Sen
Đại học Hoa Sen: Tuyển sinh chương trình Đào tạo Thạc sĩ đợt 2/2024 (Thời hạn: 12/7/2024)
Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2024 với với tổng giá trị học bổng lên đến 2.5 TỶ ĐỒNG. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/7/2024
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) học kỳ 3, năm học 2023 - 2024
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 2/2024 - Tháng 5/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 3/2024 - Tháng 4/2024)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image