Đại học Hoa Sen

Tag: #NEAS

NEAS AWARD CEREMONY AND SEMINAR “Teacher Professional Development: Implementing NEAS-Recommended Practices for ESL Instructors’ Professional Development Plan”
Đại học Hoa Sen vinh dự nhận chứng nhận NEAS cho chương trình Tiếng Anh Tổng quát Đại học Hoa Sen (HSU) tiếp tục khẳng định vị thế là trường đại học tiên phong về giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam khi một lần nữa nhận được chứng nhận NEAS cho chương trình Tiếng Anh Tổng quát. NEAS là tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới, với mạng lưới hơn 200 thành viên trải rộng khắp các khu vực.
ĐẠI HỌC HOA SEN TIẾP TỤC ĐƯỢC TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG UY TÍN CỦA ÚC – NEAS CHỨNG THỰC CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP QUỐC TẾ
Trường Đại học Hoa Sen đã hoàn thành thành công Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng năm 2023, khẳng định việc tiếp tục đạt được Chứng thực chất lượng chương trình.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo