Mô tả chương trình đào tạo

Mô tả chương trình đào tạo

Chương trình Cử nhân ngành Nhật Bản học là chương trình đào tạo mang tính liên ngành, trang bị cho sinh viên kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội, các thiết chế và hình thức thể hiện của xã hội Nhật Bản, trong sự tương quan với thế giới xung quanh và bối cảnh toàn cầu hóa. Chương trình mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm để sinh viên vận dụng linh hoạt những kiến thức đó trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau khi tốt nghiệp. Kỹ năng ngôn ngữ, khả năng học tập suốt đời và thái độ tôn trọng đối với các nền văn hóa cũng được phát triển thông qua quá trình đào tạo.

Mục tiêu của chương trình

1.    Đào tạo Cử nhân Nhật Bản học có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng làm việc tốt trong môi trường liên quan đến Nhật Bản;

2.   Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học tự nhiên, vừa cung cấp kiến thức chuyên sâu về Nhật Bản;

3.    Trang bị cho sinh viên trình độ tiếng Nhật cao, đủ khả năng học lên cấp độ cao hơn và làm việc trong môi trường quốc tế có liên quan đến Nhật Bản;

4.    Rèn luyện và phát triển cho sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nghề nghiệp liên quan đến Nhật Bản.

5. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc trong các cơ sở có liên quan đến Nhật Bản.

Cơ hội nghề nghiệp

– Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên trách tại các cơ quan liên quan đến Nhật Bản (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ,…), địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), các đài phát thanh, đài truyền hình trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí, thông tấn…)

– Công tác tại các đại sứ quán của nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế (như UNDP, UNESCO…), các công ty du lịch, doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài đặt tại Việt Nam, các tổ chức quỹ quốc tế tại Việt Nam như Japan Foundation; Toshiba Foundation…

– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Nhật Bản học còn có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước và nước ngoài.

– Ngoài ra, sinh viên ngành Nhật Bản học còn có thể nhận học bổng theo học các bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

image image image image