Đại học Hoa Sen

Tất cả Sự kiện

Buổi diễn thuyết về Danh nhân Phan Châu Trinh
Lúc 9h00 - 10h00, thứ hai, ngày 01/08/2016
Lễ ra mắt Trung tâm Hướng nghiệp ĐH Hoa Sen
Lúc 9:30 – 12:30, thứ Năm, ngày 18/08/2016
Fashion Creation 2016
Lúc 17h00, thứ bảy, ngày 09/07/2016
Lễ tốt nghiệp lần thứ 28
Lúc 7h00, thứ bảy, ngày 18/06/2015
Graduation Show 2016
Từ ngày 09/07 đến ngày 16/07/2016
image image image