Đại học Hoa Sen

Lễ tốt nghiệp lần thứ 28

Lúc 7h00, thứ bảy, ngày 18/06/2015
Nhà hát Hòa Bình, 240 - 242 đường 3-2, Q.10, Tp.HCM

Trường Đại học Hoa Sen trân trọng kính mời các Tân khoa tham dự Lễ tốt nghiệp lần thứ 28 (tháng 06/2016). 

  • Thông tin hướng dẫn: xem thêm TẠI ĐÂY

  • Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý: (xem thông tin bên dưới)

Ngày

Thời gian

Nội dung

08–15/06/2016

07:30 – 16:30
  •  Hoàn trả sách & hoàn tất học phí

09, 10/06/2016

11/06/2016
 

13:00 – 19:00

  7:30 – 17:00

  •  Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và ký nhận sổ bằng
18/06/2016 07:00 – 08:00
  •   Điểm danh theo Khoa 
08:00 – 11:30
  •  Tiến hành buổi lễ
11:30 – 12:30
  •  Trả lễ phục

 

image image image