Đại học Hoa Sen

Tất cả Sự kiện

AGILE VIETNAM CONFERENCE 2016
Lúc 7h30, thứ Sáu, ngày 14/10/2016
Talk show: Mạnh hơn sợ hãi
Lúc 9h30, thứ năm, ngày 27/10/2016
Buổi diễn thuyết về Danh nhân Phan Châu Trinh
Lúc 9h00 - 10h00, thứ hai, ngày 01/08/2016
Lễ ra mắt Trung tâm Hướng nghiệp ĐH Hoa Sen
Lúc 9:30 – 12:30, thứ Năm, ngày 18/08/2016
image image image