Tất cả Sự kiện

Chương trình trải nghiệm kỹ năng sống
Từ 8h30 - 16h00, Ngày 10/05 - 11/05/2017 & 17/05 - 18/052017
Talkshow “Global Career for Vietnam’s talents”
Từ 9:00 đến 11:00, chủ nhật, ngày 30/10/2016
Lễ ra mắt Trung tâm Hướng nghiệp ĐH Hoa Sen
Lúc 9:30 – 12:30, thứ Năm, ngày 18/08/2016
image image image image