Tất cả Sự kiện

Campus Tour 2019 – Lần 2
07:00-17:00 Thứ Bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019 và Chủ nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2019
Campus Tour 2019
13:00-17:00 Thứ Bảy, ngày 19 tháng 01 năm 2019
Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học Hoa Sen
Lúc 8h30 - 11h30, Chủ nhật, ngày 08/04/2018
image image image image