Đại học Hoa Sen

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT – LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Sinh viên phải nắm được các thông tin cơ bản về nơi làm việc, tính chất công việc và các hồ sơ liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình khi làm việc. 

  • Cam kết bảo mật thông tin 
  • Thời gian thử việc  
  • Mức lương thử việc
  • Ký hợp đồng lao động

1. 10 quy định mới về hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động 2019 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động, cụ thể:

– Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế.

– Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

– Không còn loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

– Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng.

– Thêm 02 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.

– Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.

– Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

– 02 trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước.

– Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

– Về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động, hiện nay chỉ yêu cầu phải có Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp, từ ngày 01/01/2021, yêu cầu phải có “Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động”.

2. 10 quy định mới về lương, thưởng

–  NSDLĐ không được ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác.

– NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động vào mỗi lần trả lương.

– Quy định mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động.

– NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng.

– Quy định cụ thể Tiền lương ngừng việc khi người lao động phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế.

– Thêm nhiều trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương.

– Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương.

– Người lao động có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn.

– Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương

3. 03 quy định mới về thử việc

– Có thể thoả thuận và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

– Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

– Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo