Hoạt động Sinh viên

“Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020 đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Sau khi thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, cán...
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”
Phần thứ nhất TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG MẪU MỰC CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI —— Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song cuộc đời, sự nghiệp của Người là một mẫu mực của đạo đức cách mạng, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm, đặc biệt là tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời. Người luôn khẳng định đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu tự thân; đồng thời là yêu cầu tất...
Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh Niên”
Phần thứ nhất TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN —- 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề tổ chức thanh niên, xuất phát từ sự đánh giá của Người về vai trò và khả năng cách  mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử. Người thấy rõ, muốn giải phóng dân tộc, muốn thành công xã hội mới, thanh niên phải...
Thắp hương tại bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích trường Dục Thanh
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường đã tổ chức cho 150 cán bộ Đoàn Hội chủ chốt đến thăm và thắp hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích trường Dục Thanh ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.  Các bạn sinh viên đang thắp hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Các bạn sinh viên đang thắp hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Các bạn sinh viên xếp hàng và chuẩn bị thắp hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Các bạn sinh viên chụp hình...
Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 “Tự hào Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.”
THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN ***   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2021   HƯỚNG DẪN V/v Sinh hoạt chủ điểm Tháng 3/2021 Chủ đề: “Tự hào Đoàn Thánh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.” ————-   Căn cứ vào hướng dẫn số 63-HD/TĐTN-BTG ngày 26/02/2021 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn về tổ chức sinh hoạt chủ điểm định kì năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn các chi Đoàn chức sinh hoạt chủ điểm...
Sinh Hoạt Chủ Điểm “Tuổi Trẻ Việt Nam Tự Hào Tiến Bước Dười Cờ Đảng”
THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN ***   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020   HƯỚNG DẪN V/v Sinh hoạt chủ điểm Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.” ————-   Căn cứ vào hướng dẫn số 58-HD/TĐTN-BTG ngày 14/09/2020 của Ban Tuyên giáo Thành Đoàn về tổ chức sinh hoạt chủ điểm định kì năm 2020. Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hoa Sen hướng dẫn các Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chủ...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image