Đại học Hoa Sen
VI EN

Thiết bị nhóm Ngành Quan Hệ Công Chúng – PR

Ngành Quan Hệ Công Chúng, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu

Thiết bị đã sạc năng lượng đầy đủ

Sẵn sàng “đi công tác” với Sv

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Món quà đầu năm dành cho các bạn sinh viên ngành PR của HSU nè! Các thiết bị của nhóm ngành Truyền thông đã sạc năng lượng đầy đủ và sẵn sàng ‘đi công tác’ liên tục với các bạn. 


#NganhQuanHeCongChungHSU
#PRHSU
#FADA
#HSU

Nguồn: FP FADA
image