Nộp hồ sơ

Tag: HSGA

[Tuyển dụng] Shopper Insights and Analytics Lead, South East Asia – Mondelez Kinh Do Vietnam | Lương: $5000 – $7000
Tin tuyển dụng: Shopper Insights and Analytics Lead, South East Asia - Mondelez Kinh Do Vietnam | Lương: $5000 - $7000 / tháng
[Tuyển dụng] Project Manager – LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam | Lương: $1000 – $2500
Tin tuyển dụng: Project Manager - LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam | Lương: $1000 - $2500
[Tuyển dụng] Supplier Management – Công ty TNHH Caddi Việt Nam | Lương: $1300 – $4000
Tin tuyển dụng: Supplier Management Công ty TNHH Caddi Việt Nam | Lương: $1300 - $4000 / tháng
HSGA WORKSHOP: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ | Hoa Sen Alumni 22/07/2022
Tiếp nối sự thành công của HSGA Webinar tháng 6, HSGA tổ chức Hội thảo trực tiếp đầu tiên tại Hội trường 204, Trường Đại học Hoa Sen về chuyên đề: "QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ" vào ngày 22/07/2022.
WEBINAR: Bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp & Đăng bài báo khoa học | ĐH Hoa Sen 24/06/2022
Nhằm chia sẻ kinh nghiệm đến học viên và cựu học viên cao học, Hoa Sen graduate Alumni (HSGA) tổ chức buổi hội thảo online với chuyên đề: “Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp và Đăng bài báo khoa học” vào ngày 24/6/2022.
HSGA WORKSHOP: THÍCH NGHI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Hoa Sen Alumni 15/09/2022
Chương trình hội thảo chuyên đề quản trị do Hoa Sen Graduate Alumni - HSGA số tháng 9 với chủ đề: "Thích nghi để phát triển bền vững" được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Hoa Sen vào ngày 15/09/2022 với sự tham gia của Diễn giả: TS. Đặng Ngọc Toàn - Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững các dự án quốc tế.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image