Nộp hồ sơ

Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế theo định hướng Thạc sì ứng dụng. Chương trinh nhằm giúp người học tiếp cận và phát triển kiến thức về Tài chính-Ngân hàng hiện đại vừa có tính học thuât chuyên sâu vừa có tính thực tiền cao trong lĩnh vực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quà trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế.

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng (Mã ngành:  8340201)

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự tuyển vào các chương trình Tài chính Ngân hàng (MFB) của Trường Đại học Hoa Sen cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Thời gian đào tạo:  18 tháng

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức chuyên ngành: 43 tín chỉ
 • Luận văn tốt nghiệp: 17 tín chỉ

4. Danh sách môn học:

STT TÊN MÔN HỌC TIẾNG VIỆT TÊN MÔN HỌC TIẾNG ANH
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1 Triết học Philosophy
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ
2 Phương pháp nghiên cứu trong tài chính ngân hàng Research Methods in Finance-banking
3 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Corporate Financial statement analysis
4 Pháp luật cho nhà quản trị Law for Administrators
5 Tài chính khởi nghiệp Entrepreneurial Finance
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC
6 Phân tích hoạt động ngân hàng Analysis for Banking operation
7 Công nghệ tài chính Fintech
8 Quản trị rủi ro Risk Management
9 Tài chính quốc tế nâng cao Advanced International Finance
10 Thuế nâng cao Advanced taxation
11 Thẩm định ứng dụng Credit assessment
PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (chọn 3 trong 6 môn)
12 Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển số Marketing Strategy in Transformation Era
13 Đổi mới tài chính Finance Innovation
14 Quản trị danh mục đầu tư nâng cao Advanced Portfolio Management
15 Thị trường phái sinh Derivatives Market
16 Mua bán, sát nhập & thoái vốn Merger, Acquisition & Divestment
17 Quản trị tài chính nâng cao Advanced financial management
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
18 Thực tập tốt nghiệp Internship
19 Luận văn tốt nghiệp MFB Thesis

5. Chuẩn đầu ra:

Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Hoa Sen, học viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

Kiến thức

– Hiểu và vận dụng các kiến thức trong các lình vực khác nhau của Tài chính như đầu tư, tài trợ, định giá doanh nghiệp, quán lý danh mục đầu tư, quàn trị rủi ro, quàn trị doanh nghiệp, quản trị ngân hàng và quản trị dự án; từ đó nhận ra được các vấn đề tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo để đưa ra các quyết định về quản trị, quàn lý, điều hành hoạt động cùa doanh nghiệp.

– Nắm vững những nguyên tắc, công cụ và phương pháp thực hành trong phân tích, đầu tư, định giá, quản trị rủi ro, và dự báo nhằm thực hiện, đổi mới, sáng tạo trong việc ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư, hoạch định chính sách và chiến lược tài chính trong ngân hàng, các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

Kỹ năng

– Mô hình hóa, hệ thống hóa, thực tế hóa, nghiên cứu và phát triển kiến thức ứng dụng trong thực tiền của ngành Tài chính; từ đó vận dụng kiến thức một cách linh hoạt và sáng tạo vào việc hoạch định, tổ chức thực hiện các chính sách, chiên lược và đê giải quyết vấn đề trong tài chính.

Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm, đặt vấn đề, phân tích và kết luận các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành và phát triển công việc

chuyên môn; Có kỷ năng giao tiếp tốt, nhanh nhạy trong công việc và kỳ năng quàn lý & lãnh đạo.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc đạo đửc, các chuẩn mực và quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động tài chính và lĩnh vực đầu lir, hướng đến phục vụ và phát triển lợi ích cộng đồng.

– Có động lực và khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đẻ nâng cao trình độ chuyên môn; Thích nghi, tự định hướng phát triển trong môi trường canh tranh và sự biến đổi của nền kinh tế-xã hội.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ MFB của trường Đại học Hoa Sen phải đạt các yêu cầu sau:

 • Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Nộp luận văn và có xác nhận của người hướng dẫn;
 • Có nhận xét của các phản biện độc lập;
 • Chủ tịch hội đồng và người hướng dẫn xác nhận luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định của Quy chế đào tạo thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Điểm luận văn được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu từ 5.5 trở lên;
 • Có điểm Thực tập đạt từ 5.5 trở lên;
 • Công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường;
 • Đạt yêu cầu ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

>> Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ

7. Cơ hội việc làm:

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của HSU có thể đảm nhiệm các vị trí, công việc như sau:

 • Công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán;
 • Công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, ngân hàng, ngân hàng đầu tư;
 • Các công ty đa quốc gia;
 • Giám đốc tài chính tại các công ty;
 • Giảng viên tại các trường đại học;
 • Khởi nghiệp doanh nghiệp.

image