Nộp hồ sơ

Quản trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành

Được đánh giá là một trong những trường đại học có môi trường học tập tốt nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Sen cũng được vinh danh là một trong năm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam do Tổng Cục Du lịch trao tặng vào năm 2019. Trường Đại học Hoa Sen luôn tự hào là một địa chỉ đáng tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch Việt Nam và thế giới.  

Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành được thiết kế giúp học viên tiếp cận với các kiến thức mới chuyên sâu về du lịch như lãnh đạo chuyển đổi số, quản trị tinh gọn, quản trị dịch vụ, quản trị lữ hành, quản trị bền vững… và giúp nâng cao nhận thức và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như kinh doanh của đơn vị. Học viên tốt nghiệp có thể học tiếp tiến sĩ kinh tế.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự tuyển vào các chương trình Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành của trường Đại học Hoa Sen cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Thời gian đào tạo:  

Thời gian đào tạo toàn chương trình là 18 tháng. Tùy điều kiện cá nhân của học viên, thời gian theo học đến khi bảo vệ thành công luận văn có thể tối đa 3.5 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức chuyên ngành: 44 tín chỉ
 • Luận văn tốt nghiệp: 16 tín chỉ

4. Danh sách môn học:

STT

Tên môn học Tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

2

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transformation Strategy

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methodology

Kiến thức cơ sở

1

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Service Quality Management in Tourism

2

Quản trị lữ hành

Tourism Management

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 3 trong 4 môn)

1

Quản trị sản phẩm du lịch

Tourism Product Management

2

Quản trị rủi ro trong du lịch

Risk Management for Hospitality and Tourism Management

3

Du lịch bền vững & Các vấn đề đương đại trong du lịch

Sustainable Tourism & Contemporary Issues in Tourism

4

Hành vi du khách

Tourists’ Behaviour

Kiến thức chuyên ngành

1

Lập và quản lý dự án trong du lịch

Tourism Project Plan

2

Quảng bá điểm đến và thương hiệu du lịch

Destination Marketing & Hospitality Branding

Môn tự chọn bắt buộc (chọn 2 trong 3 môn)

1

Hệ sinh thái kỹ thuật số trong du lịch

Digital Ecosystem in the Hospitality Industry

2

Quản trị chiến lược & Phát triển quy hoạch

Strategic Management & Tourism Planning

3

Gia tăng Hiệu suất trong ngành Dịch vụ

Driving High Performance in Hospitality

Luận văn tốt nghiệp

1

Thực tập

Internship

2

Luận văn tốt nghiệp

Graduation Thesis

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của trường Đại học Hoa Sen phải đạt các yêu cầu sau:

 • Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Điểm luận văn được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu từ 5.5 trở lên;
 • Có điểm bảo vệ Thực tập đạt từ 5,5 trở lên;
 • Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định của Quy chế đào tạo thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường;
 • Đạt yêu cầu ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

>> Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ

6. Chuẩn đầu ra:

Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của trường Đại học Hoa Sen, học viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

 Kiến thức: Học viên có kiến thức tổng hợp về quản lý chung và chuyên sâu liên quan đến kinh tế, văn hóa và xã hội trong quản lý trong hoạt động dịch vụ du lịch và lữ hành trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tại Việt Nam, khu vực và quốc tế.

Kỹ năng: Học viên có khả năng áp dụng các kiến thức trên như một nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành: phân tích, đánh giá, hoạch định, kiểm soát và lãnh đạo và có khả năng nghiên cứu độc lập.

 Thái độ: Học viên thể hiện đạo đức kinh doanh trong thời đại mới, có khả năng hòa hợp trong môi trường kinh doanh đa dạng và nhiều biến động trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành và có động lực học tập suốt đời.

image