Tất cả Sự kiện

Sự kiện Career Connect
Từ 09:15 – 11:30,thứ Bảy, ngày 25/07/2020
Lễ trao học bổng vượt khó năm học 2019 -2020
Từ 15h30 - 17h00, thứ Tư, ngày 24/06/2020
Buổi nói chuyện chuyên đề Tâm lý ứng dụng
Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 23/02/2020
Livestream: Song bằng HSU, 5 năm nhận bằng kép
Từ 18h30 đến 19h30, thứ Ba, ngày 16/06/2020
image image image image