Buổi nói chuyện chuyên đề Tâm lý ứng dụng

Từ 8h30 đến 11h30, thứ Tư, ngày 23/02/2020
P.204, trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Nhằm tạo diễn đàn để các giảng viên cùng nhau trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao ý thức học tập của sinh viên để tìm ra các giải pháp tốt nhất phục vụ công tác phát triển ý thức học tập của sinh viên, Bộ môn Anh văn tổng quát – Khoa Ngoại ngữ trân trọng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tăng cường ý thức học tập của sinh viên- Chìa khóa nâng cao chất lượng giảng dạy đại học” do học viên cao học Nguyễn Dục Anh chia sẻ với thông tin như sau:

Nội dung chuyên đề:

  • Cấu trúc , vai trò ý thức học tập
  • Công cụ đo lường và thực hành
  • Thực trạng về ý thức học tập của sinh viên tại các trường đại học
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức học tập của sinh viên
  • Các biện pháp tác động nhằm nâng cao ý thức học tập
  • Thảo luận và các hoạt động tương tác nâng cao ý thức học tập

image image image