Chương trình Hoa Sen - De Montfort
VI EN

Cử nhân Thiết kế đồ họa

Nội dung bài viết

1. Nội dung Chương trình Cử nhân Thiết kế Đồ họa

1.1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ. Đào tạo bằng tiếng Anh.

 • Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng như giao tiếp trực quan, độ phân giải sáng tạo và quy trình thiết kế đồ hoạ. Đặc biệt, chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành thiết kế đồ hoạ từ chương trình DMU Toàn cầu;
 • Sinh viên sẽ sở hữu riêng cho mình ngôn ngữ thiết kế riêng;
 • Ngành học trang bị các kiến thức đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành học hiện đang làm việc tại các công ty và doanh nghiệp thiết kế lớn trên thế giới, bao gồm Barclaycard, Google, Sony PlayStation, Penguin Books, Disney Studios, Burberry và Warner Music.
 • Chương trình được thiết kế theo Chiến lược Giáo dục 2030 của DMU, trong đó thời khóa biểu ‘học tập theo học phần’ được đơn giản hóa, có nghĩa là sinh viên sẽ học một môn tại một thời điểm và có nhiều thời gian hơn để tham gia vào việc học của mình, nhận phản hồi nhanh hơn từ giảng viên và tận hưởng sự cân bằng giữa cuộc sống và học tập.

1.2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0Năm 1Năm 2Năm 3
IYZ   
Hồ sơ sáng tạo (Creative PortfolioKhám phá và Khởi tạo trong Thiết kế Đồ hoạ (Exploration and Ideation for Graphic Design)Quy trình Thiết kế Đồ họa cơ bản (Design Process for Graphic Design)Đồ án thiết kế đồ họa 1 (Independent Practice 1)
Kỹ năng Nghiên cứu Nghệ thuật và Thiết kế (Art & Design Study Skills)Phát triển ý tưởng ứng dụng trong thiết kế đồ họa (Applied Idea Development for Graphic DesignQuy trình Thiết kế Đồ họa nâng cao (Design Process Progression for Graphic Design)Đồ án thiết kế đồ họa 2 (Independent Practice 2)
Kỹ năng Học thuật và Học tập (Academic and Study Skills)Truyền thông thị giác trong thiết kế đồ họa (Visual Communication for Graphic Design)Thiết kế truyền thông (Design Communication for Graphic Design)Thực hành chuyên nghiệp 1 (Professional Practice 1)
Tiếng Anh Học thuật 1 (English for Academic Purposes 1)Giải pháp sáng tạo trong thiết kế đồ hoạ (Creative Resolution for Graphic Design)Thực hành Thiết kế Đồ họa (Personal Practice for Graphic Design)Thực hành chuyên nghiệp 2 (Professional Practice 2)
Tiếng Anh Học thuật 2 (English for Academic Purposes 2   
    

2. Nội dung học phần Chương trình Cử nhân Thiết kế đồ họa

2.1. Năm 1

2.1.1. Học phần 1: Khám phá và Khởi tạo trong Thiết kế Đồ hoạ (Exploration and Ideation for Graphic Design)

Học phần này nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng ý tưởng để tạo ra các giải pháp sáng tạo cho các yêu cầu thiết kế thông qua giải quyết vấn đề có ý nghĩa, ở đây sinh viên sẽ có cơ hội hiểu và nắm vững các nguyên tắc thiết kế cơ bản. Kỹ năng thực hành và kỹ thuật sẽ được giảng dạy trong học phần này, mang lại cho sinh viên các công cụ để khám phá và trình bày các ý tưởng thông qua giao tiếp hiệu quả. Học phần này ý định khuyến khích sự tò mò sáng tạo, giúp sinh viên có khả năng sử dụng tri thức phản ánh trong các giải pháp thiết kế của họ.

2.1.2. Học phần 2: Phát triển ý tưởng ứng dụng trong thiết kế đồ họa (Applied Idea Development for Graphic Design)

Học phần này khám phá ứng dụng và đánh giá kỹ năng ý tưởng, nơi sinh viên thử nghiệm với các chủ đề sáng tạo để tạo ra các giải pháp hiệu quả cho các yêu cầu thiết kế phù hợp. Ở đây, sinh viên áp dụng hiểu biết về nguyên tắc thiết kế, kết hợp với việc học các kỹ năng thực hành và kỹ thuật, cho phép sinh viên áp dụng và làm rõ quá trình ý tưởng thông qua giao tiếp hiệu quả. Học phần này khuyến khích sinh viên khám phá và áp dụng hiểu biết lý thuyết về chủ đề, tạo điều kiện cho sự tò mò sáng tạo và tư duy chiều sâu, khích lệ sinh viên đẩy ranh giới và đưa ra những rủi ro thông qua việc khám phá sáng tạo.

2.1.3. Học phần 3: Truyền thông thị giác trong thiết kế đồ họa (Visual Communication for Graphic Design)

Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản để hiểu và áp dụng kỹ thuật biểu tượng trong ngữ cảnh thiết kế đồ họa, nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp hình ảnh của sinh viên. Sinh viên sẽ khám phá các mối quan hệ giữa sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và khán giả để đảm bảo rằng kết quả sáng tạo của họ phản ánh một cách thành công với tất cả các bên liên quan. Học phần này cũng giảng dạy các kỹ năng thực hành và kỹ thuật để hỗ trợ việc truyền đạt các đề xuất cuối cùng và khái niệm thiết kế. Các nhiệm vụ sáng tạo sẽ khuyến khích việc nghiên cứu để mang lại hiểu biết về các giải pháp thiết kế nhằm tạo ra mối quan hệ có ý nghĩa với khán giả thông qua sự đánh giá và giải quyết vấn đề sáng tạo.

2.1.4 Học phần 4: Giải pháp sáng tạo trong thiết kế đồ hoạ (Creative Resolution for Graphic Design)

Học phần này khám phá các nguyên tắc của việc giao tiếp hình ảnh hiệu quả đến khán giả, phát triển hiểu biết của sinh viên về sự tinh tế và tinh tế trong ngữ cảnh khách hàng-thiết kế, khám phá quá trình giải quyết vấn đề thiết kế và phản ánh về yêu cầu của nhiệm vụ. Sinh viên sẽ phân tích các giải pháp thiết kế trong ngữ cảnh thực hành chuyên nghiệp và đánh giá quyết định chiến lược và sự thành công của các dự án. Thông qua phân tích và phản ánh, sinh viên sẽ có khả năng đánh giá sự phát triển và hoàn thiện cần thiết trong thiết kế.

2.2. Năm 2

2.2.1 Học phần 1: Quy trình Thiết kế Đồ họa cơ bản (Design Process for Graphic Design)

Học phần này nhằm phát triển quy trình thiết kế để tạo ra các giải pháp sáng tạo cho các yêu cầu thiết kế thông qua giải quyết vấn đề có ý nghĩa. Sinh viên sẽ phát triển sự hiểu biết và nhận thức về các nguyên tắc thiết kế. Học phần này sẽ giảng dạy kỹ năng thực hành và kỹ thuật, mang lại cho sinh viên các công cụ để truyền đạt các ý tưởng của họ thông qua giao tiếp hiệu quả. Mục tiêu của học phần là khuyến khích sự tò mò sáng tạo, giúp sinh viên phát triển và sử dụng sự nhìn nhận phản ánh trong các giải pháp của họ.

2.2.2 Học phần 2: Quy trình Thiết kế Đồ họa nâng cao (Design Process Progression for Graphic Design)

Mục tiêu của học phần là phát triển quy trình thiết kế để tạo ra các giải pháp sáng tạo cho các yêu cầu thiết kế thông qua giải quyết vấn đề có ý nghĩa. Sinh viên sẽ phát triển sự hiểu biết và nhận thức về các nguyên tắc thiết kế. Học phần này sẽ giảng dạy kỹ năng thực hành và kỹ thuật, mang lại cho sinh viên các công cụ để truyền đạt các ý tưởng của họ thông qua giao tiếp hiệu quả. Mục tiêu của học phần là khuyến khích sự tò mò sáng tạo, giúp sinh viên phát triển và sử dụng sự nhìn nhận phản ánh trong các giải pháp của họ.

2.2.3 Học phần 3: Thiết kế truyền thông (Design Communication for Graphic Design)

Học phần này phát triển sự hiểu biết của sinh viên về biểu tượng học và kỹ năng giao tiếp thiết kế. Ở đây, sinh viên sẽ mở rộng và phát triển thêm kỹ năng giao tiếp thiết kế của mình và khám phá mối quan hệ giữa sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và khán giả để phản ánh thành công với tất cả các bên liên quan. Học phần này sẽ giảng dạy kỹ năng thực hành và kỹ thuật để hỗ trợ việc truyền đạt thiết kế của họ.

2.2.4 Học phần 4: Thực hành Thiết kế Đồ họa (Personal Practice for Graphic Design)

Trong học phần này, sinh viên sẽ xác định bản thân trong lĩnh vực hành nghề và làm nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hoặc cho các hoạt động doanh nghiệp thiết kế. Sinh viên sẽ nghiên cứu và hiểu về các lĩnh vực sáng tạo liên quan đến họ. Sinh viên cũng sẽ đánh giá và đặt câu hỏi về những điểm mạnh và hướng sáng tạo của họ. Để làm điều này, sinh viên sẽ thiết kế và trình bày một hồ sơ của công việc dự án của họ, đồng thời xác định lĩnh vực hành nghề của họ và diễn đạt vị thế sáng tạo của họ.

2.3. Năm 3

2.3.1 Học phần 1: Đồ án thiết kế đồ họa 1 (Independent Practice 1)

Học phần này nhằm làm tinh chỉnh kỹ năng ý tưởng để tạo ra các giải pháp sáng tạo cho các yêu cầu thiết kế thông qua giải quyết vấn đề có ý nghĩa. Học phần dựa trên dự án là phương tiện chính để sinh viên kiểm tra, áp dụng và diễn đạt các khái niệm và lý thuyết đã học ở các cấp độ 4 và 5, và phát triển sự sáng tạo cá nhân của họ đến mức độ chín chắn. Chủ yếu dựa trên studio với ít nội dung giảng dạy chính thức, học phần này cung cấp cơ hội để khám phá và phát triển các con đường sáng tạo cá nhân dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo viên hướng dẫn. Học phần này cho phép sinh viên thực hiện các dự án theo hướng thiết kế đồ họa hoặc minh họa, làm việc trên một loạt các yêu cầu thiết kế đa dạng.

2.3.2 Học phần 2: Đồ án thiết kế đồ họa 2 (Independent Practice 2)

Học phần này sử dụng kỹ năng ý tưởng của sinh viên để thử nghiệm các chủ đề và giải pháp sáng tạo được phát triển trong khối đầu tiên. Học phần dựa trên dự án là phương tiện chính để sinh viên kiểm tra, áp dụng và diễn đạt các khái niệm và lý thuyết đã học ở cấp độ 1 và 2, và phát triển sự sáng tạo cá nhân của họ đến mức độ chín chắn. Chủ yếu dựa trên studio với ít nội dung giảng dạy chính thức, học phần này cung cấp cơ hội để khám phá và phát triển các con đường sáng tạo cá nhân dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo viên hướng dẫn.

Học phần này cho phép sinh viên thực hiện các dự án cá nhân theo hướng thiết kế đồ họa hoặc minh họa, làm việc trên một loạt các yêu cầu thiết kế đa dạng.

2.3.3 Học phần 3: Thực hành chuyên nghiệp 1 (Professional Practice 1)

Học phần này giới thiệu sinh viên với kiến thức và kỹ năng nâng cao cần thiết để hiểu về thực hành chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và minh họa, bao gồm cả kiến thức về các khía cạnh thương mại của thực hành thiết kế. Sinh viên sẽ làm việc trên các nhiệm vụ thực tế và từ bên ngoài, trong đó bao gồm nghiên cứu trực tiếp liên quan đến việc tạo ra ý tưởng phù hợp cho công việc thiết kế thực tế và việc chuẩn bị hồ sơ cuối cùng với các tư liệu hỗ trợ, được đánh giá vào cuối học phần. Quá trình quản lý mối quan hệ giữa khách hàng và nhà thiết kế được giới thiệu, nơi các kỹ năng chuyển giao liên quan đến toàn bộ chương trình học được phát triển thông qua việc tự quản lý học tập và các dự án. Học phần này mang lại cơ hội cho sinh viên phát triển sự hiểu biết tốt hơn về sự liên quan của giao tiếp hình ảnh (thiết kế đồ họa và minh họa) đối với ngành công nghiệp và xã hội.

2.3.4 Học phần 4: Thực hành chuyên nghiệp 2 (Professional Practice 2)

Học phần này nhằm chuẩn bị sinh viên cho quá trình xin việc đầu tiên trong vai trò làm nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hoặc minh họa, hoặc cho các hoạt động doanh nghiệp thiết kế. Để đạt được điều này, sinh viên sẽ cần đánh giá và củng cố các điểm mạnh và hướng sáng tạo của họ, cũng như nghiên cứu và hiểu biết về thị trường sáng tạo. Sinh viên sẽ thiết kế và sản xuất một loạt các tư liệu nhằm đại diện cho khả năng sáng tạo của mình và hỗ trợ đơn xin việc. Những tư liệu này sẽ được trình bày trong hồ sơ làm việc cuối cùng, tạo thành một gói tự quảng bá hoàn chỉnh.

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA CỬ NHÂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 1. Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
 2. Thiết kế giao diện người dùng (UI)
 3. Thiết kế đồ họa trò chơi
 4. Thiết kế đồ họa sản phẩm
 5. Thiết kế đồ họa sách và bìa
 6. Thiết kế đồ họa đồ án kiến trúc
 7. Thiết kế đồ họa truyền thông đa phương tiện
cử nhân thiết kế đồ họa

4. ĐỐI TÁC

Cử nhân Thiết kế đồ họa

5. Thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Tại đây

Xem thêm Chương trình Đào tạo của Các ngành khác tại Chương trình Liên kết Quốc tế Hoa Sen – De Montfort:

 1. Chương trình đào tạo Cử nhân Marketing
 2. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
 3. Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán (top up)
 4. Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

__________________

LIÊN HỆ TƯ VẤN: Chương trình Hoa Sen – De Montfort – Viện Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
☎️  Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
📱  Hotline: 0888 275 276
✉️  Email: demontfort@hoasen.edu.vn
💻  Website:  www.hoasen.edu.vn/demontfort/

Cử nhân Thiết kế đồ họa
image