Chương trình Hoa Sen - De Montfort
VI EN

Học bổng

Thông tin học bổng Chương trình HSU-DMU – Năm 2023
25/04/2024
Với sứ mệnh đào tạo giáo dục, Chương trình HSU-DMU trân trọng thông báo đến quý BGH Trường THPT, quý Thầy/Cô, quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh chính sách học bổng tuyển sinh năm 2023, như sau: 1. Học bổng Tuyển sinh TÊN HỌC BỔNG SỐ SUẤT SỐ NĂM CẤP GIÁ TRỊ 1 NĂM GIÁ TRỊ 1 SUẤT HỌC BỔNG TINH HOA  40       Học bổng Doanh nhân 6 4 165.000.000 660.000.000 Học bổng Tài năng 15 4 85.000.000 340.000.000 Học bổng Nhà Lãnh đạo trẻ 19 4 42.500.000 170.000.000 2. Điều kiện...
Thông tin học bổng Chương trình HSU-DMU – Năm 2024
25/04/2024
Với sứ mệnh đào tạo giáo dục, Chương trình HSU-DMU trân trọng thông báo đến quý BGH Trường THPT, quý Thầy/Cô, quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh chính sách học bổng tuyển sinh năm 2024, thông tin chi tiết như sau

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image

    Đăng ký tìm hiểu
    Chương trình Du học tại chỗ Hoa Sen - De Montfort