Chương trình Hoa Sen - De Montfort
VI EN

Cử nhân Marketing

Nội dung bài viết

1. Nội dung Chương trình Cử nhân Marketing

1.2 THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ. Đào tạo bằng tiếng Anh.

 • Chương trình tập trung vào việc giúp sinh viên định vị bản thân trong ngành Marketing năng động, sáng tạo và cạnh tranh, định hướng sự nghiệp cho sinh viên thông qua các học phần theo xu hướng hiện nay như Truyền thông Marketing Tích hợp;
 • Có ưu thế trong việc đánh giá sáng tạo, sinh viên có thể nâng cao kiến thức Digital Marketing thông qua các tình huống thực tế;
 • Chương trình học còn mang đến cơ hội cho sinh viên tham gia và trải nghiệm các dự án có quy mô lớn như cuộc thi quốc tế X-culture;
 • Sinh viên sẽ có khả năng tra cứu và bắt kịp với các xu hướng mới nổi trong và ngoài nước. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực như tiếp thị bền vững, hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, chuyển đổi kỹ thuật số, tự động hóa tiếp thị, sáng tạo, tiếp thị tương tác và các phương pháp tiếp cận truyền thông tiếp thị phản ánh và thu hút nhiều người tiêu dùng đa dạng hơn.

1.3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0Năm 1Năm 2Năm 3
IYZMarketingMarketingMarketing
Tiếng Anh Học thuật 1 (English for Academic Purposes 1)Nguyên tắc cơ bản của tổ chức và thị trường trong bối cảnh toàn cầu (Fundamentals of Organizations and Markets in a Global Context)Quản lý thương hiệu (Brand Management)Chiến lược Marketing và Phân tích (Marketing Strategy and Analytics)
Tiếng Anh Học thuật 2 (English for Academic Purposes 2)Nguyên tắc của Marketing (Principles of Marketing)Thông tin chi tiết về khách hàng: Nghiên cứu và hành vi người tiêu dùng (Customer Insight: Consumer Behavior and Research)Marketing tương tác: Cộng đồng, nội dung và sự sáng tạo (Engagement Marketing: Communities, Content and Creativity)
Kỹ năng học thuật và Học tập (Academic and Study Skills)Ra quyết định cho Marketing (Decision Making for Marketing)Truyền thông Marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications)Chọn 1 trong 2 môn sau:
Kỹ năng học Toán: Phương pháp Định lượng (Maths Study Skills: Quantitative Methods)Marketing trong hành động: Tác động xã hội, môi trường và kỹ thuật số (Marketing in Action: Social, Environmental and Digital Impact)Các vấn đề trong Marketing đương đại (Contemporary Issues in Marketing)Quan điểm phê phán về tiêu dùng và Marketing (Critical Perspectives in Marketing)
Bối cảnh Kinh doanh (The Context of Business)  Đổi mới Marketing (Marketing Innovation)
   Chọn 1 trong 2 môn sau:
   Luận văn (Marketing Dissertation
   Danh mục đầu tư thương hiệu (Brand Portfolio)

2. Nội dung học phần Chương trình Cử nhân Marketing

2.1. Năm 1

2.1.1. Học phần 1: Nguyên tắc cơ bản của tổ chức và thị trường trong bối cảnh toàn cầu (Fundamentals of Organizations and Markets in a Global Context)

Mục đích của học phần này là giới thiệu về kinh doanh và cung cấp kiến thức vững về cấu trúc doanh nghiệp, cách tổ chức hoạt động trong ngữ cảnh toàn cầu, các chức năng bên trong doanh nghiệp và cách chúng tương tác. Trong suốt học phần, chúng ta sẽ thảo luận về các chủ đề như loại hình doanh nghiệp, các chức năng chính của doanh nghiệp, khái niệm về thị trường, môi trường kinh tế toàn cầu, cấu trúc tổ chức và quản lý tài chính cơ bản. Sinh viên cũng sẽ được mời khám phá ảnh hưởng của văn hóa đối với nguyên tắc và hành vi tổ chức.

2.1.2. Học phần 2: Nguyên tắc của Marketing (Principles of Marketing)

Học phần này mang đến cho sinh viên một sự giới thiệu toàn diện về lĩnh vực rộng lớn là tiếp thị và là khối kiến thức quan trọng thứ hai nhúng sâu kỹ năng cơ bản và khả năng áp dụng vào việc học cao học. Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu về phạm vi lý thuyết tiếp thị thông qua việc minh họa ứng dụng thực tế. Nhấn mạnh đặc biệt vào những thách thức đương đại mà những người tiếp thị đối mặt, chẳng hạn như tiếp thị điện tử, đạo đức và toàn cầu hóa.

2.1.3. Học phần 3: Ra quyết định cho Marketing (Decision Making for Marketing)

Sinh viên sẽ phát triển nhận thức về các khái niệm cơ bản về thông tin và ra quyết định, là những phần quan trọng của tiếp thị. Sinh viên sẽ sử dụng những kỹ thuật này để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tiếp thị. Học phần dựa trên một thị trường giả định (trò chơi mô phỏng máy tính) sẽ cho phép sinh viên khám phá và thử nghiệm với các công cụ tiếp thị khác nhau để đạt được hiệu suất kinh doanh đặc biệt.

2.1.4. Học phần 4: Marketing trong hành động: Tác động xã hội, môi trường và kỹ thuật số (Marketing in Action: Social, Environmental and Digital Impact)

Học phần này khám phá một số động lực chính của sự thay đổi xã hội và công nghệ có ảnh hưởng sâu sắc đến bối cảnh tiếp thị. Chủ đề chung là sự thay đổi trong thế giới hiện đại, cách sự thay đổi ảnh hưởng đến xã hội, và cách người tiếp thị phải điều chỉnh phương pháp của họ để thành công trong môi trường người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Sinh viên sẽ được giới thiệu với các nguyên tắc của Tiếp thị Bền vững, mục tiêu là quảng bá các sản phẩm và dịch vụ bền vững mà “đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện đáng kể hiệu suất xã hội và môi trường trong suốt quá trình vòng đời”, đồng thời tăng giá trị cho khách hàng và đạt được mục tiêu của công ty. Trong học phần này, sinh viên sẽ tìm hiểu cách các nguyên tắc bền vững có thể được tích hợp vào các hoạt động và chiến lược tiếp thị; để đáp ứng cơ hội và thách thức xuất phát từ sự thay đổi xã hội, kinh tế và môi trường – chẳng hạn như biến đổi khí hậu.

2.2. Năm 2

2.2.1. Học phần 1: Quản lý thương hiệu (Brand Management)

Học phần Quản lý Thương hiệu giới thiệu cho sinh viên về lịch sử phát triển, sự phức tạp quản lý và những tiến triển hiện đại trong lĩnh vực thương hiệu. Học phần cung cấp cho sinh viên một hiểu biết sâu sắc về lý thuyết và thực tiễn thương hiệu đương đại và cách xây dựng, vị trí hóa và quản lý thương hiệu một cách chiến lược. Sinh viên cũng có khả năng xem xét các vai trò khác nhau mà thương hiệu và việc tạo thương hiệu đóng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và do đó, tại sao sự thành công bền vững của thương hiệu thường phụ thuộc vào việc tạo, hỗ trợ và trân trọng mối quan hệ giữa người tiêu dùng và thương hiệu.

Cuối cùng, học phần giúp sinh viên có cái nhìn lý thuyết và thực hành về quy trình sáng tạo liên quan đến việc tạo, thiết kế, phát triển và quản lý một thương hiệu. Qua đó, học phần mang lại cho sinh viên sự đánh giá sâu sắc về ý tưởng rằng thương hiệu không chỉ nên được coi là tên, biểu tượng và/hoặc logo mà thay vào đó là những câu chuyện hấp dẫn. Điều này có nghĩa là người quản lý thương hiệu thành công chủ yếu là những người kể chuyện tốt. Vì xây dựng và quản lý thương hiệu bền vững rất quan trọng, việc tham gia tích cực và hoàn thành thành công học phần hứng khởi này sẽ nâng cao triển vọng sự nghiệp của sinh viên, dù là trong các lĩnh vực quản lý thương hiệu cụ thể hay trong các lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và quản lý tiếp thị rộng lớn hơn.

2.2.2. Học phần 2: Quản lý thương hiệu (Brand Management)

Hiểu biết về khách hàng là quan trọng đối với doanh nghiệp, do đó, hiểu biết về người tiêu dùng là một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn phân biệt và nhắm đến các đoạn thị trường cụ thể. Hiểu biết về khách hàng đề cập đến sự hiểu rõ sâu sắc về khách hàng: động cơ của họ, hành vi, sở thích và thậm chí là những nhu cầu chưa được đáp ứng, để liên tục mang lại giá trị gia tăng dẫn đến lòng trung thành mạnh mẽ và mối quan hệ lâu dài.

Sinh viên sẽ có được hiểu biết vững về cách thu thập thông tin về khách hàng thông qua nghiên cứu tiếp thị và phân tích dữ liệu, và cách sử dụng thông tin này để hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, nâng cao truyền thông tiếp thị và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên toàn bộ hành trình mua sắm – trực tuyến và ngoại tuyến. Sinh viên cũng sẽ học cách sử dụng thông tin để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ bền vững, xây dựng các thông điệp kinh doanh ý nghĩa và hữu ích, và đề xuất giá cả có khả năng thực hiện được.

2.2.3. Học phần 3: Truyền thông Marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications)

Truyền thông tiếp thị được sử dụng để tương tác với khán giả và là chìa khóa cho sự thành công của mọi chiến dịch. Trong học phần này, sinh viên sẽ học cách áp dụng lý thuyết và khái niệm về truyền thông tiếp thị vào một doanh nghiệp. Dựa trên thông tin tiếp thị, sinh viên sẽ tạo ra một chiến dịch tiếp thị tích hợp nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đáp ứng nhu cầu kinh doanh được xác định. (Liên kết với CIM và bài thuyết trình)

2.2.4. Học phần 4: Các vấn đề trong Marketing đương đại (Contemporary Issues in Marketing)

Học phần này kết hợp các yếu tố của một học phần phương pháp nghiên cứu truyền thống và mang đến nguồn cảm hứng từ đồng nghiệp đang tham gia vào nghiên cứu và đổi mới trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành bao gồm (nhưng không giới hạn) Lý thuyết Văn hóa Tiêu thụ, Tiếp thị Chủ đạo, Tương tác với Khách hàng, Tiếp thị Số, Đổi mới Tiếp thị, Xã hội học về Tiêu thụ và Nghiên cứu Biến đổi Tiêu thụ. Phối hợp với học phần Khách hàng Insight: Hành vi và nghiên cứu tiêu thụ, hai khối này cung cấp một nền tảng quan trọng cho sinh viên sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu độc lập của họ trong năm cuối cùng.

Sinh viên sẽ trước tiên có được sự hiểu biết sâu sắc về quy trình nghiên cứu và sự khác biệt khái niệm giữa nghiên cứu chất lượng và lượng, cũng như các phương pháp chính liên quan đến mỗi phương pháp. Sinh viên sẽ được giới thiệu với các đồng nghiệp đang tham gia vào nghiên cứu thông qua loạt bài seminar do các giáo sư tại DMU dẫn dắt, trong đó có những công trình nghiên cứu đang ở tiên phong trong việc đề xuất những tiến bộ mới trong lý thuyết, chính sách và thực hành.

2.3. Năm 3

2.3.1. Học phần 1: Chiến lược Marketing và Phân tích (Marketing Strategy and Analytics)

Học phần này được thiết kế để được tham gia bởi sinh viên năm cuối có khả năng sẽ theo đuổi sự nghiệp trong quản lý tiếp thị. Mang tính chiến lược, nó không chỉ tổng hợp và phát triển kiến thức từ các thành phần khác trong chương trình học của họ, mà còn khuyến khích sự phát triển của một quan điểm phê phán khi thảo luận về chiến lược và hành động của các loại doanh nghiệp khác nhau. Ngoài ra, nó sử dụng một phương pháp lý thuyết cho các tình huống quản lý tiếp thị được lấy từ bối cảnh ngành công nghiệp thực tế và mô phỏng loại báo cáo tiếp thị được đòi hỏi bởi cả các công ty nhỏ và lớn.

2.3.2. Học phần 2:  Marketing tương tác: Cộng đồng, nội dung và sự sáng tạo (Engagement Marketing: Communities, Content and Creativity)

Học phần này xem xét những yếu tố quyết định chính của tiếp thị tương tác đa kênh trước khi chuyển sang khám phá các nguyên tắc chính của tiếp thị trực tiếp và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), cũng như cách áp dụng chúng trong một loạt các tổ chức và ngữ cảnh tiếp thị. Đặc biệt, module tập trung vào vai trò trung tâm của thông tin khách hàng và cách cơ sở dữ liệu được xây dựng và sử dụng để xác định, thu hút và giữ lại các nhóm người tiêu dùng có lợi nhuận. Sinh viên sẽ được giới thiệu với bộ công cụ tiếp thị tương tác và làm quen với một loạt các nền tảng tương tác. Học phần khuyến khích sinh viên đánh giá và đóng góp vào cuộc tranh luận về các vấn đề tiếp thị số và truyền thông xã hội đương đại. Ví dụ, tổ chức nên phản ứng như thế nào đối với các vấn đề đạo đức như quyền riêng tư dữ liệu, thiên lệch và sự minh bạch khi xây dựng các chiến dịch tiếp thị truyền thông xã hội.

Các tổ chức, không phụ thuộc vào kích thước, đang tận dụng những tiến bộ trong công nghệ máy tính và truyền thông để ‘gần gũi’ với khách hàng và người tiêu dùng. Cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ lượng lớn thông tin về khách hàng hiện tại và tiềm năng và có thể được sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo có mục tiêu cao cả trong cả thị trường doanh nghiệp và tiêu dùng.

2.3.3. Học phần 3: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau: Quan điểm phê phán về tiêu dùng và Marketing (Critical Perspectives in Marketing) hoặc Quan điểm phê phán về tiêu dùng và Marketing (Critical Perspectives in Marketing)

Đổi mới tiếp thị là việc triển khai một phương pháp tiếp thị mới liên quan đến những thay đổi đáng kể trong thiết kế sản phẩm hoặc bao bì, vị trí sản phẩm, quảng cáo sản phẩm hoặc giá cả. Chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có trong đổi mới tiếp thị đang được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp bởi sự tiến bộ công nghệ, thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng và yêu cầu toàn cầu để tăng cường tính bền vững của tiếp thị.

Những chuyên gia kinh doanh và tiếp thị ngày nay cần phải hiểu rõ về cách công nghệ và đổi mới phải đáp ứng với nhu cầu của sản phẩm và/hoặc dịch vụ mới. Học phần này kết hợp lĩnh vực tiếp thị và đổi mới, tạo ra sự hiểu biết chi tiết về quá trình thiết kế, phát triển và quản lý sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới, để khám phá sự đổi mới liên quan đến cả sản phẩm và dịch vụ hiện tại và quá trình phát triển sản phẩm mới. Chủ đề tiên tiến này sẽ nâng cao kỹ năng của sinh viên, từ quá trình chiến lược và sáng tạo của việc lãnh đạo và quản lý đổi mới đến việc thương mại hóa và xa hơn nữa. Họ sẽ được đối mặt với những trải nghiệm thách thức thông qua sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành bằng cách đánh giá các case study đương đại.

2.3.4. Học phần 4: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau: Luận văn (Marketing Dissertation) hoặc Danh mục đầu tư thương hiệu (Brand Portfolio)

Luận văn tiếp thị được thiết kế để mang lại cho sinh viên cơ hội nghiên cứu về một chủ đề mà họ quan tâm cá nhân. Thường xuyên, sinh viên mở rộng về một lĩnh vực đã thu hút họ từ các học phần tiếp thị trước đó, liên kết nghiên cứu với các vấn đề họ tò mò từ các địa điểm thực tập làm việc, hoặc khám phá một chủ đề chưa được nghiên cứu trong một học phần chính thức. Dưới sự hướng dẫn của một số bài giảng và các cuộc họp với giáo viên hướng dẫn luận văn được chỉ định, luận văn này sẽ chứng minh việc áp dụng lý thuyết học thuật vào tình huống tiếp thị thực tế.

Học phần này đòi hỏi sinh viên có khả năng làm việc độc lập và đặt ra các mục tiêu riêng cho mình để có cơ hội nghiên cứu về một chủ đề mà họ hứng thú và quan tâm cá nhân. Nhận thức về phạm vi của các hoạt động do sinh viên tự chủ yếu cầu trong học phần này, nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian kéo dài, song song với khối lớp học trước đó.

3. Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành kinh doanh quốc tế trong nước và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực marketing như:

 • Chuyên gia nghiên cứu thị trường/ hoạch định chính sách kinh doanh
 • Chuyên gia marketing quốc tế
 • Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng/ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại/ pháp lý về luật thương mại
 • Quản lý nguồn nhân lực đa văn hoá
 • Tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá
cử nhân marketing

4. Đối tác

cử nhân marketing

5. Thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân Marketing

Xem thêm: Tại đây

Xem thêm Chương trình Đào tạo của Các ngành khác tại Chương trình Liên kết Quốc tế Hoa Sen – De Montfort:

 1. Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán (Top up)
 2. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
 3. Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế
 4. Chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế Đồ họa

__________________

LIÊN HỆ TƯ VẤN: Chương trình Hoa Sen – De Montfort – Viện Đào tạo Quốc tế


Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
☎️ Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
📱 Hotline: 0888 275 276
✉️ Email: demontfort@hoasen.edu.vn
💻 Website: www.hoasen.edu.vn/demontfort/

Cử nhân Marketing
image

  Đăng ký tìm hiểu
  Chương trình Du học tại chỗ Hoa Sen - De Montfort