Chương trình Hoa Sen - De Montfort
VI EN

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Nội dung bài viết

1. Nội dung Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

1.1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ. Đào tạo bằng tiếng Anh.

 • Chương trình Kinh doanh quốc tế mở ra cơ hội nghề nghiệp trên toàn thế giới cho sinh viên theo học;
 • Sinh viên được trang bị các kiến thức về các hoạt động của các công ty đa quốc gia, tìm hiểu về những điểm đáng lưu ý tại các thị trường mới nổi, các kiến thức về thực tiễn, địa lý, kinh tế xã hội trong lĩnh vực kinh doanh;
 • Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm được trau dồi thông qua các khóa học có giảng viên thỉnh giảng đến từ doanh nghiệp, các chuyến field trip, các bài tập tình huống giả định thực tế;
 • Ngành học trang bị các kiến thức đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành học hiện đang giữ vai trò then chốt trong các doanh nghiệp lớn như: Rolls Royce, IBM, Walt Disney, the NHS và Siemens;
 • Chương trình được thiết kế theo Chiến lược Giáo dục 2030 của DMU, trong đó thời khóa biểu ‘học tập theo học phần’ được đơn giản hóa, có nghĩa là sinh viên sẽ học một môn tại một thời điểm và có nhiều thời gian hơn để tham gia vào việc học của mình, nhận phản hồi nhanh hơn từ giảng viên và tận hưởng sự cân bằng giữa cuộc sống và học tập.

1.2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 0Năm 1Năm 2Năm 3
IYZInternational BusinessInternational BusinessInternational Business
Tiếng Anh Học thuật 1 (English for Academic Purposes 1)Môi trường Kinh doanh Toàn cầu (Global Business Environment)Doanh nghiệp đa quốc gia trong Nền kinh tế Toàn cầu (Multinational Enterprise in the Global Economy)Chiến lược và Quản trị Kinh doanh Quốc tế (International Business Strategy and Governance)
Tiếng Anh Học thuật 2 (English for Academic Purposes 2)Động lực Kinh doanh, Đạo đức và Văn hoá (Business Dynamics, Ethics and Culture)Phân tích Dữ liệu và Kỹ năng Nghiên cứu (Data Analytics and Research Skills)
nghiên cứu và phân tích dữ liệu)
Chọn 1 trong 2 môn sau: (Thị trường mới nổi và Kích thước của Chuyển đổi kỹ thuật số)
Kỹ năng học thuật và Học tập (Academic and Study Skills)Kinh tế trong Kinh doanh Toàn cầu (Economics in Global Business)Lãnh đạo và hành vi tổ chức quốc tế (International Organisational Behaviour and Leadership)Thị trường Mới nổi: Địa lý kinh tế và Xu hướng (Emerging Markets: Economic Geography and Trends)
Kỹ năng học Toán: Phương pháp Định lượng (Maths Study Skills: Quantitative Methods)Marketing cho Kinh doanh Quốc tế (Marketing for International Business)Chọn 1 trong 2 môn sau:Kích thước của Chuyển đổi kỹ thuật Số (Dimensions of Digital Transformation)
Bối cảnh Kinh doanh (The Context of Business) Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế (International Supply Chain Management)Quản lý Thương mại Quốc tế (International Trade Management)
  Quản lý Tài chính Quốc tế và Ra Quyết định (International Financial Management and Decision Making)Chọn 1 trong 2 môn sau:
   Luận văn (Dissertation) 
   Dự án kinh doanh (Business Project)

2. Nội dung học phần Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

2.1. Năm 1

2.1.1. Học phần 1: Môi trường Kinh doanh Toàn cầu (Global Business Environment)

Học phần này giúp sinh viên có nhận thức về sự phức tạp của môi trường kinh doanh toàn cầu. Chúng ta sẽ khám phá những chiều sâu quan trọng của toàn cầu hóa và những khía cạnh đa dạng của môi trường kinh doanh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các khía cạnh của môi trường kinh doanh toàn cầu và tác động của chúng đối với hoạt động kinh doanh và chiến lược.

2.1.2. Học phần 2: Động lực Kinh doanh, Đạo đức và Văn hoá (Business Dynamics, Ethics and Culture)

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về cơ sở kinh doanh. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của kinh doanh và các chức năng quan trọng khác nhau để điều hành tổ chức. Bằng cách xác định các yếu tố quyết định thành công trong ngữ cảnh của tổ chức, sinh viên sẽ có khả năng lập kế hoạch và đánh giá hiệu suất của tổ chức. Đồng thời, sinh viên sẽ phát triển một quan điểm động để theo dõi sự phát triển của các thảo luận lý thuyết và sự phản ánh của chúng trong thế giới kinh doanh thực tế.

2.1.3. Học phần 3: Kinh tế trong Kinh doanh Toàn cầu (Economics in Global Business)

Học phần này nhằm giới thiệu các nguyên lý chính của kinh tế hình thành thế giới kinh doanh. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các công cụ và khái niệm của phân tích kinh tế ở cấp độ cá nhân, thị trường và quốc gia. Học phần bao gồm phân tích hành vi người tiêu dùng, phát triển doanh nghiệp và cấu trúc thị trường thay thế. Sinh viên sẽ học cách áp dụng các lý thuyết kinh tế khác nhau vào các vấn đề thực tế và hiện đại, phát triển tư duy phê phán và thảo luận ý kiến từ các góc nhìn khác nhau.

2.1.4. Học phần 4: Marketing cho Kinh doanh Quốc tế (Marketing for International Business)

Học phần này giới thiệu sinh viên vào các nguyên lý cơ bản của tiếp thị, lý thuyết và thực hành, cũng như cách áp dụng chúng trong bối cảnh kinh doanh quốc tế và tạo sự nhận thức về các yếu tố văn hóa. Sinh viên sẽ đạt được hiểu biết sâu sắc về quy trình tiếp thị và khả năng phản ánh chính xác đối với các thực hành tiếp thị đương đại từ học phần này.

2.2. Năm 2

2.2.1. Học phần 1: Doanh nghiệp đa quốc gia trong Nền kinh tế Toàn cầu (Multinational Enterprise in the Global Economy)

Mục tiêu của học phần này là mở rộng hiểu biết của sinh viên về các vấn đề địa chính trị đa dạng ảnh hưởng đến doanh nghiệp quốc tế. Sinh viên sẽ học các khái niệm và ý tưởng cơ bản của lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Học phần giới thiệu và nâng cao sự hiểu biết của sinh viên về các khái niệm chính của doanh nghiệp quốc tế, như doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cũng như lý do mà các doanh nghiệp tham gia FDI. Ngoài ra, nó khám phá những thách thức chiến lược và tổ chức rộng lớn mà MNE phải đối mặt trên quy mô toàn cầu và khám phá mối liên kết giữa sự phát triển kinh tế của một quốc gia, quá trình ra quyết định trong MNE và lựa chọn vị trí đầu tư.

2.2.2. Học phần 2: Phân tích Dữ liệu và Kỹ năng Nghiên cứu (Data Analytics and Research Skills)

Học phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh. Nó trang bị sinh viên với kiến thức cần thiết để áp dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau trong việc thu thập dữ liệu, phân tích và diễn giải. Học phần cũng giảng dạy sinh viên cách xem xét cơ hội và thách thức kinh doanh để đóng góp vào việc phát triển một dự án nghiên cứu kinh doanh và thực hiện nó.

2.2.3. Học phần 3: Lãnh đạo và hành vi tổ chức quốc tế (International Organisational Behaviour and Leadership)

Học phần này khám phá vai trò của hành vi tổ chức trong bối cảnh của doanh nghiệp và quản lý quốc tế. Bằng cách xem xét ảnh hưởng của bối cảnh tổ chức, cá nhân và nhóm, cũng như môi trường quốc tế, học phần mong muốn giúp sinh viên xây dựng hiểu biết về cách mọi người tương tác trong tổ chức, cách ảnh hưởng nội và ngoại vi tương tác, và cách những tương tác này hình thành các tổ chức.

2.2.4. Học phần 4: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế (International Supply Chain Management)

Quản lý Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế (ISCM) đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng suất và vị thế cạnh tranh của nhiều loại doanh nghiệp trên khắp thế giới. Sinh viên sẽ hiểu về quá trình vận hành và chuỗi cung ứng, điều quan trọng để tạo ra một lợi thế cạnh tranh. Học phần này sẽ phát triển cái nhìn dựa trên dữ liệu và phân tích trong sinh viên, điều quan trọng để thành công cho các nhà phân tích chuỗi cung ứng. Với sự cạnh tranh quốc tế gia tăng và áp lực từ môi trường không chắc chắn và thay đổi liên tục, có sự chú ý ngày càng tăng đối với việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng, logistics và vận hành và giúp các quản lý hiểu rõ sự phức tạp của cấu trúc và hệ thống nội và ngoại vi của chuỗi cung ứng quốc tế ngày nay.

Quản lý Tài chính Quốc tế và Ra Quyết định (International Financial Management and Decision Making)

Mục tiêu của học phần này là giúp sinh viên hiểu và phân tích thông tin có trong các báo cáo tài chính được công bố và các nguồn dữ liệu khác mà họ có thể truy cập, để đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp.

2.3. Năm 3

2.3.1. Học phần 1: Chiến lược và Quản trị Kinh doanh Quốc tế (International Business Strategy and Governance)

Học phần này khám phá quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp đa quốc gia từ góc độ chiến lược. Học phần chiến lược kinh doanh quốc tế này nâng cao hiểu biết của sinh viên về các khái niệm chính của chiến lược kinh doanh quốc tế như lợi thế đặc biệt của doanh nghiệp và lợi thế đặc biệt của địa điểm, cũng như cách sự kết hợp lại của những ưu thế này có thể tạo ra giá trị cho một doanh nghiệp đa quốc gia.

2.3.2. Học phần 2:  Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

Thị trường Mới nổi: Địa lý kinh tế và Xu hướng (Emerging Markets: Economic Geography and Trends)

Học phần này khám phá phân phối không gian của hoạt động kinh tế trong các thị trường mới nổi và những tác động của nó đối với sự phát triển quá khứ, hiện tại và tương lai của các quốc gia và khu vực. Học phần này cũng khám phá những thách thức mà các công ty nước ngoài đối mặt trong các thị trường mới nổi và cung cấp các giải pháp chiến lược.

Kích thước của Chuyển đổi kỹ thuật Số (Dimensions of Digital Transformation)

Công nghệ số là một phần của cuộc sống hàng ngày của một tổ chức hiện đại. Học phần này khám phá các chiều sâu chính của quá trình biến đổi số như công nghệ, dữ liệu, con người và tổ chức. Sinh viên sẽ tìm hiểu về cơ hội và những đe dọa gây rối mà quá trình biến đổi số mang lại cho tổ chức và cách nhận diện và triển khai các giải pháp có thể.

2.3.3. Học phần 3: Quản lý Thương mại Quốc tế (International Trade Management)

Học phần này khám phá các khía cạnh chính của thương mại quốc tế, các quy định và chính sách liên quan. Nó mang lại cho sinh viên sự hiểu biết lý thuyết và thực hành về hoạt động thương mại quốc tế. Không chỉ nghiên cứu thương mại quốc tế từ góc độ kinh tế chính trị quốc tế, mà nó cũng xem xét nó từ góc độ quản lý. Sinh viên sẽ được giới thiệu với bản chất của các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu, pháp luật, các thỏa thuận thương mại, thanh toán quốc tế và vai trò của quản lý mua hàng trong quản lý chuỗi cung ứng. Trong học phần này, sinh viên sẽ có được nhiều kiến thức quý giá có thể áp dụng khi doanh nghiệp hoạt động ở quy mô toàn cầu.

2.3.4. Học phần 4: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

Luận văn (Dissertation)

Học phần này tạo cơ hội cho sinh viên thực hiện một sự khám phá độc lập về một lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực rộng lớn của kinh doanh quốc tế. Sinh viên sẽ thực hành kỹ năng nghiên cứu của họ, học cách đặt câu hỏi nghiên cứu và thực hiện chúng để đạt được mục tiêu của luận văn.

Dự án kinh doanh (Business Project)

Học phần này tạo cơ hội cho sinh viên thực hiện một dự án độc lập trong một lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh. Sinh viên sẽ thực hành kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng lập kế hoạch của họ, học cách đặt vấn đề kinh doanh và đưa ra các giải pháp thực tế.

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành kinh doanh quốc tế trong nước và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng tham gia các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế như:

 • Chuyên gia nghiên cứu thị trường/ hoạch định chính sách kinh doanh
 • Chuyên gia marketing quốc tế
 • Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng/ quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế
 • Chuyên gia xúc tiến thương mại/ pháp lý về luật thương mại
 • Quản lý nguồn nhân lực đa văn hoá
 • Tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá
cử nhân kinh doanh quốc tế

4. ĐỐI TÁC

Cử nhân kinh doanh quốc tế

5. THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xem thêm: Tại đây

Xem thêm Chương trình Đào tạo của Các ngành khác tại Chương trình Liên kết Quốc tế Hoa Sen – De Montfort:

 1. Chương trình đào tạo Cử nhân Marketing
 2. Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
 3. Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán (top up)
 4. Chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế Đồ họa

__________________

LIÊN HỆ TƯ VẤN: Chương trình Hoa Sen – De Montfort – Viện Đào tạo Quốc tế


Địa chỉ: Phòng 1007, Lầu 10, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
☎️ Điện thoại: 028 7309 1991 (Số nội bộ: 4792)
📱 Hotline: 0888 275 276
✉️ Email: demontfort@hoasen.edu.vn
💻 Website: www.hoasen.edu.vn/demontfort/

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
image

  Đăng ký tìm hiểu
  Chương trình Du học tại chỗ Hoa Sen - De Montfort