Chương trình Hoa Sen - De Montfort
VI EN

Thông tin tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Hoa Sen – De Montfort – Năm 2023
25/04/2024
Chương trình Hoa Sen – De Montfort thông báo tuyển sinh đại học năm 2023. Thông tin chi tiết như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Năm 2023 dự kiến tuyển sinh 100 sinh viên 2. Chương trình đào tạo Chương trình Hoa Sen – De Montfort đào tạo chương trình đại học nguyên bản từ Đại học Công lập De Montfort, Vương Quốc Anh. Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ.  Đào tạo bằng tiếng Anh. 3. Hình thức đào tạo Chính quy tập trung theo chương trình liên...
Thông báo Tuyển sinh Chương trình Hoa Sen – De Montfort – Năm 2024
25/04/2024
Chương trình Hoa Sen – De Montfort thông báo tuyển sinh đại học năm 2024. Thông tin chi tiết như sau: 1. Chương trình đào tạo Chương trình Hoa Sen – De Montfort đào tạo chương trình đại học nguyên bản từ Đại học Công lập De Montfort, Vương Quốc Anh. Thời gian học 3 năm (chưa bao gồm 1 năm đại cương), mỗi năm 2 học kỳ. Đào tạo bằng tiếng Anh. 2. Hình thức đào tạo Chính quy tập trung theo chương trình liên kết với nước ngoài. 3. Đối tượng tuyển sinh Học sinh tốt nghiệp THPT...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image

    Đăng ký tìm hiểu
    Chương trình Du học tại chỗ Hoa Sen - De Montfort