Trường ĐH Hoa Sen công bố đề án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2022

Trường ĐH Hoa Sen (HSU) công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2022. Theo đó, HSU dự kiến tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu cho 33 ngành đào tạo đại học với 4 phương thức xét tuyển:

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với kết quả điểm của các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT năm 2022 và các tổ hợp môn thi xét tuyển theo quy định của BGDĐT do Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt từ 5.00 điểm trở lên đối với môn Tiếng Anh. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển của các tổ hợp môn là từ bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định trở lên. Thí sinh xem các tổ hợp môn xét tuyển tại khoản 1.6 Mục II của Đề án tuyển sinh này.

2.1 Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm THPT , không tính HK2 của lớp 12.

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên cho tất cả các ngành, riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio.

Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Công thức tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (làm tròn một số thập phân):

Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm HK 1 lớp 12)/3

2.2 Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm THPT

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên cho tất cả các ngành, riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định. Công thức tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (làm tròn một số thập phân):

Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12)/3  

2.3 Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn.

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp đạt từ 6.0 điểm trở lên cho tất cả các ngành, riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định: Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12  môn 3.

Thí sinh xem các tổ hợp môn xét tuyển tại Khoản 1.6 Điều 1 Mục III của Đề án tuyển sinh này. Công thức tính điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (làm tròn một số thập phân):

Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 1/3 + Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 2/3 + Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 3/3)/3

Lưu ý: Ấn phẩm Portfolio lựa chọn 1 trong 3 cách trình bày sau:

a. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện

b. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau:

– Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

– Có chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế thuộc lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển do các đơn vị: Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH cấp.

– Đạt giải khuyến khích trở lên các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn trong tổ hợp xét tuyển.

– Tham gia phỏng vấn cùng hội đồng ngành do trường Đại học Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).

– Thí sinh viết Thư trình bày nguyện vọng tối thiểu 2 trang A4 thể hiện năng lực, năng kiếu và trãi nghiệm của thí sinh đối với ngành muốn xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen và đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100) do hội đồng chuyên môn của ngành chấm.

– Có bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.

– Có bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.

Xét tuyển cho tất cả các ngành.

Riêng ngành Phim thí sinh đạt một trong các điều kiện trên và bắt buộc nộp cuốn Portfolio: Chọn 1 trong 3 hình thức:

a. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện

b. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn

c. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.

Thí sinh dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2022 đạt từ 600 điểm trở lên cho tất cả các ngành, riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio.

Lưu ý: Ấn phẩm Portfolio lựa chọn 1 trong 3 cách trình bày sau:

a. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện

b. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn

c. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.

MỐC THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển chính thức của từng đợt sẽ thông tin trong thông báo tuyển sinh của Trường. Tùy tình hình tuyển sinh các đợt của Trường, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định các ngành, chỉ tiêu cho các đợt tiếp theo nếu còn chỉ tiêu. Trường dự kiến các đợt nhận hồ sơ như sau:

Đợt 1: theo mốc thời gian quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bổ sung đợt 1 (dự kiến): từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022 và các đợt bổ sung khác do Hội đồng tuyển sinh của Trường quyết định nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

 • Đợt 1: từ ngày 01/3/2022 đến ngày 26/6/2022 (nghỉ lễ 30/04 và 01/05)
 • Đợt 2: từ ngày 27/6/2022 đến ngày 24/7/2022
 • Đợt 3: từ ngày 25/7/2022 đến ngày 07/8/2022
 • Đợt 4: từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022
 • Đợt 5: từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022
 • Đợt 6: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 11/9/2022
 • Đợt 7: từ ngày 12/9/2022 đến ngày 30/9/2022
 • Đợt 8: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 17/10/2022

Và các đợt bổ sung khác do Hội đồng tuyển sinh của Trường quyết định nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học vào các đợt theo thông báo/thư báo của Trường.

HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Thí sinh đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển.

Các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh theo dõi thông báo của trường và nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gởi qua bưu điện.

Thí sinh đăng ký tài khoản, thông tin xét tuyển trực tuyến trên trang điện tử của Trường, thí sinh sẽ nhận được một mã hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh sử dụng mã hồ sơ này để nộp xét hồ sơ xét tuyển (hardcopy) cho Trường qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp để Trường đối chiếu hồ sơ; tổ chức phỏng vấn.

Thí sinh đăng nhập vào hệ thống của Trường bằng tài khoản đã đăng ký để theo dõi/cập nhật tình trạng hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh đăng ký tài khoản, thông tin xét tuyển trực tuyến trên trang điện tử của Trường, thí sinh sẽ nhận được một mã hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh phải dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG – TP.HCM tổ chức năm 2022 đạt từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200) và sử dụng mã hồ sơ đã đăng ký để nộp xét hồ sơ xét tuyển (hardcopy) cho Trường qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp để Trường đối chiếu hồ sơ.

Các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gởi qua bưu điện.

Đối với hồ sơ gởi qua bưu điện, Trường căn cứ thời gian trên dấu bưu điện để xác định tính hợp lệ của hồ sơ cho từng đợt xét tuyển.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển và xác nhận nhập học như sau:

Trường đã gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển.

Trường ra văn bản hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển online, nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến hoặc gửi hồ sơ xét tuyển qua mail. Sau khi hết giãn cách thí sinh bổ sung hồ sơ bản photo công chứng theo quy định.

Trường hợp thí sinh đã nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chụp ảnh hoặc scan gửi qua mail để xác nhận với Trường đã tốt nghiệp THPT, Trường có căn cứ họp Hội đồng tuyển sinh để quyết định điểm trúng tuyển, lập quyết định trúng tuyển cho thí sinh theo từng đợt xét tuyển

Trường đã gia hạn thời gian nhận hồ sơ xác nhận nhập học cho thí sinh. Trường hỗ trợ thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học trực tuyến:

+ Đối với thí sinh đã nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường hướng dẫn thí sinh gửi ảnh mã vạch qua các hình thức trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống.

+ Đối với thí sinh chưa nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào danh sách của Trường và khi nhận được kết quả thi thì thí sinh thực hiện theo bước trên.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 • Phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen (điền thông tin tại đường dẫn http://xettuyen.hoasen.edu.vn, in Phiếu đăng ký và ký tên).
 • Bản photo học bạ 3 năm THPT (nếu xét tuyển theo phương thức có sử dụng học bạ).
 • Bản photo hồ sơ minh chứng (đối với các phương thức có yêu cầu điều kiện cần đạt);
 • Giấy chứng nhận ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có thay đổi chế độ ưu tiên so với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đối với phương thức 1 hoặc xét tuyển theo phương thức còn lại).
 • Bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT; bằng tốt nghiệp TCCN, cao đẳng, chứng chỉ quốc tế/văn bằng quốc tế tương ứng với từng điều kiện của phương thức xét tuyển mà thí sinh đăng ký (nếu xét tuyển theo phương thức có sử dụng học bạ THPT, theo yêu cầu của Trường).

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển cho Trường theo cách thức như sau:

a. Đăng ký trực tiếp (và liên hệ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của Trường):

Phòng 201 (Lầu 2), Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 7300.7272 | 028 7309 1991 – Ext: 11.400
Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

b.Gởi bưu điện: thí sinh chuyển phát nhanh qua bưu điện (trên bìa thư ghi rõ “Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học”) theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM.

image image image image image

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Xem thông tin tuyển sinh