Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký và công bố kết quả xét tuyển NV bổ sung ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012

Căn cứ thông báo số 900/TB-HĐTS ngày 8 tháng 8 năm 2012 về điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung và thông báo số 956/TB-HĐTS ký ngày 17 tháng 8 năm 2012 về xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2012.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của trường Đại học Hoa Sen và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đã nhận, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen thông báo như sau:

  • Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 sẽ được công bố vào lúc 16g00 ngày 25/08/2012 tại website của Trường Đại học Hoa Sen.
  • Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cho các ngành còn chỉ tiêu sẽ được công bố cùng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (hạn cuối nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 là trước 17g00 ngày 30/8/2012).

Quý phụ huynh, thí sinh vui lòng theo dõi và cập nhật các thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung được đăng tải trên website của trường.

Căn cứ thông báo số 900/TB-HĐTS ngày 8 tháng 8 năm 2012 về điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung và thông báo số 956/TB-HĐTS ký ngày 17 tháng 8 năm 2012 về xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2012.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của trường Đại học Hoa Sen và số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đã nhận, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen thông báo như sau:

  • Kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 sẽ được công bố vào lúc 16g00 ngày 25/08/2012 tại website của Trường Đại học Hoa Sen.
  • Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 cho các ngành còn chỉ tiêu sẽ được công bố cùng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (hạn cuối nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 là trước 17g00 ngày 30/8/2012).

Quý phụ huynh, thí sinh vui lòng theo dõi và cập nhật các thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung được đăng tải trên website của trường.

Facebook Youtube Tiktok Zalo