Đại học Hoa Sen

Tag: workshop

Ngành Thiết Kế Đồ Họa tổ chức Workshop Thiết Kế Với Chất Liệu Văn Hoá Dân Gian
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Workshop “Thiết Kế Với Chất Liệu Văn Hoá Dân Gian”   Chuỗi Chương Trình Nhịp Hải Hà   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop “Xây dựng bộ Sticker thương mại”
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Workshop “Xây dựng bộ Sticker thương mại”   trải nghiệm dùng wacom để vẽ Minh hoạ thiệp Giáng Sinh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop “Nghĩ ngược & Làm được” cùng Artist Danis Nguyễn & Phan Vũ Linh
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Workshop “Nghĩ ngược & Làm được”   cùng Artist Danis Nguyễn & Phan Vũ Linh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop “Nghệ thuật Tattoo và khởi nghiệp”
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức buổi   Workshop “Nghệ thuật Tattoo và khởi nghiệp”   cùng Họa sĩ Danis Nguyễn và Họa sĩ Phan Vũ Linh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông tổ chức Workshop Sáng tạo trong Agency “Nhà Trồng”
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức    Workshop Sáng tạo trong Agency “nhà trồng”   cùng Unilever   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa – Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố cùng NSNA Nguyễn Vũ Phước (EFIAP – HON SSS Turkey- AVAPA) Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo