Đại học Hoa Sen

Tag: workshop

Ngành Thiết Kế Đồ Họa tổ chức Workshop The Street of Memory
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Workshop “The Street of Memory” cùng NSNA Nguyễn Vũ Phước Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Workshop “Đây là một coffee club” – Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Workshop “Đây là một coffee club” “Cùng cà phê đàm đạo chuyện sáng tạo” Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Triển lãm Bài Tập Sv “Văn hoá Thời trang Thế kỷ 19 & 20” – Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Triển lãm tác phẩm của sinh viên Văn hoá Thời trang – Thế kỷ 19 & 20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Workshop: “Draping Với Canh Sợi Vải Xéo và Các Điểm Treo Trên Cơ Thể” – Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Workshop: Draping Với Canh Sợi Vải Xéo  Và Các Điểm Treo Trên Cơ Thể Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop Trưng Kỹ Năng-Dựng Ý Tưởng
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Workshop Trưng Kỹ Năng – Dựng Ý Tưởng Chuẩn bị Cuộc thi AMD 3D Challenge Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang tổ chức Workshop Văn hoá Thời trang Thế kỷ 19
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Workshop Văn hoá Thời trang Thế kỷ 19 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo