Đại học Hoa Sen

Tag: Ths Trần Minh Nhựt

Ngành Thiết Kế Thời Trang tổ chức Talkshow “Ký Hiệu Học Văn Hóa Trên Lễ Phục Thời Nguyễn”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Talkshow “Ký Hiệu Học Văn Hóa   Trên Lễ Phục Thời Nguyễn”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Khoa TK-NT tổ chức Talkshow: Tết Việt, Hiểu Về Cổ Phục Việt
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Talkshow   Tết Việt   Hiểu Về Cổ Phục Việt   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Talkshow: “Ký Hiệu Học Văn Hóa Trên Lễ Phục Thời Nguyễn”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen đồng tổ chức   Talkshow: “Ký Hiệu Học Văn Hóa   Trên Lễ Phục Thời Nguyễn”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Giảng viên ngành TKTT tham gia Hội thảo VTEX-TECH_Ths Trần Minh Nhựt
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Hội thảo VTEX-TECH   Triển lãm Quốc tế lần thứ 21 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành Dệt & May   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Sinh viên Ngành Thiết Kế Thời Trang Tham Dự Triển Lãm Quốc Tế Ngành Dệt & May
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức cho sinh viên   Tham Dự Triển Lãm Quốc Tế   Ngành Dệt & May tại SECC   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu Public Talk_Hội thảo VTEX-TECH
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Public Talk_Hội thảo VTEX-TECH   có thầy Trần Minh Nhựt báo cáo   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo