Đại học Hoa Sen
VI EN

Khoa Thiết kế – Nghệ thuật, Ngành Phim và Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông ký Thoả thuận Hợp tác với Viewfinder – Công ty Cổ phần Truyền thông Ống ngắm.

Khoa Thiết kế – Nghệ thuật, Ngành Phim và Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông ký Thoả thuận Hợp tác với Viewfinder – Công ty Cổ phần Truyền thông Ống ngắm.

Buổi ký kết Thoả thuận Hợp tác giữa Trường ĐH Hoa Sen, Khoa Thiết kế – Nghệ thuật, Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông và Ngành Phim với đối tác doanh nghiệp Viewfinder – Công ty CP Truyền thông Ống ngắm đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trao đổi thân thiện và cởi mở của các lãnh đạo hai đơn vị.

Trên cơ sở đánh giá nguồn lực, tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của mỗi bên, hai bên cùng thống nhất sẽ tạo môi trường chuyên nghiệp cho sinh viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tham quan, tìm hiểu môi trường doanh nghiệp, nhận thức rõ các nhu cầu, thách thức về công việc của Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông và Ngành Phim, từ đó định hướng, lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình, nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng hành nghề cho thế hệ trẻ – những sinh viên của Khoa Thiết kế – Nghệ thuật.

Đây sẽ là cơ hội để sinh viên nâng cao các kiến thức, kinh nghiệm được nhà Trường và doanh nghiệp tạo điều kiện cọ sát thực tiễn thông qua các dự án trong tương lai, được trang bị các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng hành nghề phù hợp với yêu cầu công việc mà xã hội đang cần.

image