Nộp hồ sơ

Tag: Kết quả

Thông Báo: Điểm Trúng Tuyển Và Đăng Ký Nhập Học Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 9
Trường Đại học Hoa Sen thông báo điểm trúng tuyển và đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa 9. Hướng dẫn đăng ký nhập học – MBA Khóa 9 I. Điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh trình độ Thạc sĩ: – Môn Tiếng Anh: đạt từ 50 điểm trở lên hoặc các thí sinh đã đạt điều kiện miễn thi theo Thông báo tuyển sinh số 02/TB-ĐHHS ngày 04/1/2021 của Trường Đại học Hoa Sen. – Tổng điểm hai môn Kinh tế học và Quản trị học đạt từ 10,00 điểm trở...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại