Vietnam UK Higher Education Collaboration Forum: The Global Landscape in Internationalizing Higher Education in Favor of Quality over Quantity

Ngày 30/10/2018 vừa qua, TS. Nguyễn Minh Anh, cộng tác viên Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu & Phát triển Khoa học, giảng viên Bộ môn Giáo dục Khai phóng, đã được Hội đồng Anh (British Council) mời tham gia toạ đàm và trình bày poster tại “Vietnam-UK Higher Education Collaboration Forum: The Global Landscape in Internationalizing Higher Education – in Favor of Quality over Quantity.”

Trong năm 2018-2019, TS. Nguyễn Minh Anh là trưởng nhóm dự án nghiên cứu “Innovation and enterprise mentoring network to support the role of universities in the Vietnamese creative industry” của Đại học Hoa Sen hợp tác với University of Leeds (UK), Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Giao thông Vận tải. Đây là dự án được Hội đồng Anh tài trợ đối ứng. Nhóm dự án nghiên cứu của Đại học Hoa Sen gồm có TS. Nguyễn Minh Anh, TS. Giang Thuý Minh và ThS. Trương Nguyễn Bảo Trân.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Anh – Hoàng Thị Bích Thuỷ

 

image image image image