Đại học Hoa Sen

Về chúng tôi

Tên đơn vị

 Chức năng

Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Ban Giám Hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao công nghệ của Trường. Ngoài ra, Phòng Quản lý khoa học còn đảm nhận việc quản lý Tạp chí Khoa học Đại học Hoa Sen – ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Hoa Sen, được cấp phép hoạt động bởi Bộ Thông tin và Truyền thông với giấy phép số 461/GP-BTTTT ngày 09/09/2022. Tạp chí có mục tiêu công bố kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên liên quan đến các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến các lĩnh vực đào tạo của Đại học Hoa Sen, và tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài trường trình bày các quan điểm về học thuật, các công trình nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiệm vụ

Thông tin liên hệ, địa điểm văn phòng

Facebook Youtube Tiktok Zalo