Về chúng tôi

Tên đơn vị

 • Tiếng Việt: Phòng Quản lý khoa học- Tạp chí Khoa học
 • Tiếng Anh: Research Office and Scientific Journal

 Chức năng

Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Ban Giám Hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao công nghệ của Trường. Ngoài ra, Phòng Quản lý khoa học còn đảm nhận việc quản lý Tạp chí Khoa học Đại học Hoa Sen – ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Hoa Sen, được cấp phép hoạt động bởi Bộ Thông tin và Truyền thông với giấy phép số 461/GP-BTTTT ngày 09/09/2022. Tạp chí có mục tiêu công bố kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên liên quan đến các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến các lĩnh vực đào tạo của Đại học Hoa Sen, và tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài trường trình bày các quan điểm về học thuật, các công trình nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định này.
 • Nghiên cứu và đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học chung của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong việc khai thác và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đấu thầu đề tài, dự án khoa học và công nghệ.
 • Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học: Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, kết hợp thực hiện các hợp đồng NCKH.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để hướng dẫn hoạt động NCKH của sinh viên; là điểm đầu mối trong việc hỗ trợ các cuộc thi về nghiên cứu khoa học và có tính chất nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức và quản lý hội thảo, hội nghị khoa học cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế.
 • Chủ trì đề xuất việc khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh.
 • Quản lý hoạt động Tạp chí In và Tạp Chí điện tử của Đại học Hoa Sen

Thông tin liên hệ, địa điểm văn phòng

 • Email:  phongqlkhtckh@hoasen.edu.vn
 • Địa điểm văn phòng: P.803, ĐH Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1
 • Điện thoại: 028. 73091991, ext: 4727
TS. LÊ THỊ NGỌC TÚ
Trưởng phòng P.QLKH-TCKH

TS. Lê Thị Ngọc Tú tốt nghiệp chuyên ngành Toán học và Kinh tế học, nhận bằng Tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Tổng hợp Goettingen-CHLB Đức. Cô đã thành công trong việc biến đam mê trao quyền cho phụ nữ thành nghiên cứu có tác động xã hội và được các tổ chức thế giới ghi nhận. Cô cũng là người tiên phong trong việc thiết kế mô hình lồng nghép bình đẳng giới vào môn học và được Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) ghi nhận. Tại Phòng Quản lý Khoa học – Tạp chí Khoa học-Đại học Hoa Sen, TS. Tú phụ trách quản lý, xây dựng, điều phối các hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học.

TỪ NHƯ HƯỞNG
Thư ký hành chính

Chị Từ Như Hưởng phụ trách công tác thư ký hành chính của Phòng Quản lý Khoa học – Tạp chí khoa học. Công việc của chị bao gồm triển khai việc trao đổi học thuật, điều phối việc thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phụ trách website và cơ sở dữ liệu về công trình khoa học của giảng viên, phụ trách công tác hành chính, báo cáo và hậu cần của Phòng, thực hiện hoạt động truyền thông của Phòng có liên quan đến nghiên cứu khoa học.

image image image image