Đại học Hoa Sen
Tên sách Tác giả Phân loại
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam Nguyễn Minh Quang Giảng viên biên soạn
Công tác xã hội nhập môn - Quan điểm và lý thuyết Doãn Thị Ngọc Giảng viên biên soạn
Kinh tế quản trị Hồ Sỹ Tuy Đức Giảng viên biên soạn
Theorizing Global Service Learning through Vietnamese metaphor Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên biên soạn
Localising Chinese: Educating Teachers through Service-Learning Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên biên soạn
Chuyên đề 8: Giá trị lịch sử của nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 15 (mở rộng) (năm 1959) về tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà Đỗ Thị Hiện Giảng viên biên soạn
Chuyên đề 7: Thành tự và một số kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo bảo đảm quyền con người thời kỳ đổi mới Đỗ Thị Hiện Giảng viên biên soạn
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 – cái nhìn sau nửa thể kỷ Nguyễn Minh Quang Giảng viên biên soạn
Chữ Quốc ngữ trong các văn bản Văn học, báo chí Nam Bộ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1945 (trang 843 - 852) Đỗ Thị Bích Lài Giảng viên biên soạn
Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 – Cái nhìn sau nửa thể kỷ/ Phần thứ hai: "Quân dân Tịnh Biên An Giang chuẩn bị lực lượng phối hợp Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 Đỗ Thị Hiện Giảng viên biên soạn
"Passions" maritimes et raisons marchandes des capitaines de Procida en Atlantique (XIX e -XX e s) Denis-Delacour Christopher Giảng viên biên soạn
Các mô hình kinh tế lượng cho hàm cầu tiền: trường hợp Việt Nam Phạm Thị Bích Ngọc Giảng viên biên soạn
Tôn giáo mới – nhận thức và thực tế Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên biên soạn
Cẩm nang "Tác phong và quy ước giao tiếp ngành Nhà hàng, khách sạn Lê Minh Thành Giảng viên biên soạn
Madame Nhu, quyền lực Bà Rồng- dịch từ nguyên tác Finding the Dragon Lady: The Mystery of Vietnam's Madame Nhu Nguyễn Minh Sơn Giảng viên biên soạn
Chapter 9: Intercultural Experience for Local/Global citizenship Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên biên soạn
Chapter 8: Taiwan Experience Education program Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên biên soạn
Chapter 7: Service integrated professional learning for higher degree researchers Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên biên soạn
Giáo trình dịch: 2016, Nhập môn Lý thuyết trò chơi Phạm Văn Minh Giảng viên biên soạn
Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam trong hành chức (trên tư liệu truyện ngắn, tiểu thuyết) Đỗ Thị Bích Lài Giảng viên biên soạn
Facebook Youtube Tiktok Zalo