Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức duyệt thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ

Ngày 14/05/2020, Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã tổ chức buổi xét duyệt thuyết minh hai (02) đề tài cấp Trường của khoa Kinh tế Quản trị:

1. Đề tài 1: Motivating language and employee outcomes: a multinational investigation. Chủ nhiệm: TS. Trần Nam Quốc, thành viên: TS. Nguyễn Ngọc Cầu

2. Đề tài 2: The importance of financial literacy in entrepreneurial intention: direct and mediating role. Chủ nhiệm: TS. Trần Nam Quốc, thành viên: ThS. Phùng Thái Minh Trang

Thành viên hội đồng được mời tham gia xét duyệt đề tài là những chuyên gia đầu ngành, dày kinh nghiệm: GS. Sử Đình Thành – Tổng biên tạp chí JABES; Mr. Brian O’Reilly – Giám đốc phòng Thương mại Úc;  chuyên gia Huỳnh Công Thắng – Co-Founder & CEO at InnoLab Asia; Lead the Change Founder; TS. Nguyễn Thị Kim – Viện IDEA; Dr. Robin Willberforce Lock – GV Chương trình Vatel; TS. Giang Thúy Minh – Phó Trưởng Phòng QL.NCKH&HTQT.

Một số hình ảnh tại buổi phê duyệt đề tài…

Facebook Youtube Tiktok Zalo