Tích hợp khía cạnh giới vào nghiên cứu liên ngành

Việc lồng ghép khía cạnh giới vào nghiên cứu cũng như việc thực hiện các chính sách này đã trở thành một mục tiêu toàn cầu. Các chương trình khung nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như World Bank, UN, và Ủy ban Châu Âu, yêu cầu các Đề xuất nghiên cứu phải tích hợp phân tích giới vào nội dung nghiên cứu. Theo Horizon 2020, “Gender Dimension” chính thức được đưa vào như một phần bắt buộc của đề xuất dự án.

Cho đến nay, không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới vẫn có rất ít đề xuất nghiên cứu được tài trợ có tích hợp phân tích giới. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do thiếu kiến thức về cách xem xét hiệu quả góc độ giới và tiến hành tích hợp khía cạnh giới vào nghiên cứu .

Đến năm 2024, HSU đặt mục tiêu trở thành một trường đại học quốc tế. Để phục vụ chiến lược này, HSU cần có một đội ngũ các nhà nghiên cứu có trình độ quốc tế. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu trong việc viết và nộp đề xuất dự án quốc tế là cần thiết. Trong đó, phân tích bao gồm “Gender Dimension” trong các đề xuất dự án sẽ làm tăng tính cạnh tranh của các đề xuất nghiên cứu của HSU trên trường quốc tế, tăng khả năng thành công cho các đề xuất.

* Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Ngọc Tú
    * Thời gian: 09:00-12:00, 05/8/2022, thứ Sáu;
    * Địa điểm: Phòng 507, lầu 5, Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM

* Link đăng ký: https://bit.ly/trainingNCKH220805

Mục đích:
– Tập huấn cho các giảng viên nghiên cứu tại ĐH Hoa Sen về cách lồng ghép phân tích giới tính vào hoạt động nghiên cứu.
– Dẫn dắt các nhà nghiên cứu tìm kiếm đặt câu hỏi về các chuẩn mực, khuôn mẫu giới, và xem xét đưa vào mô hình nghiên cứu.
– Khuyến khích các nhà nghiên cứu tìm hiểu về các nhu cầu, hành vi, và thái độ đa dạng của giới trong nghiên cứu
– Khóa đào tạo sẽ cũng cung cấp hướng dẫn về phân tích giới cho các dự án nghiên cứu liên ngành của HSU trong tương lai và bằng cách đó, đóng góp vào tầm nhìn của HUS là tạo ra các giá trị tốt đẹp cho nền kinh tế, xã hội và cộng đồng.

       Trân trọng,

image image image image