Đại học Hoa Sen

Hội thảo Nghiên cứu khoa học Sinh viên lần thứ 9- năm 2018

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên là xu hướng đào tạo bậc đại học  đúng đắn, vừa mang tính thực tế, vừa mang tính xây dựng, lại có hiệu quả cao.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên thường là những nghiên cứu nhỏ nhưng gần gũi và rất thực tế với cuộc sống và trải nghiệm của giới sinh viên; giúp các bạn sinh viên rèn luyện được kỹ năng tư duy phản biện và tư duy phân tích – tổng hợp. Thực tế, để thực hiện được các nghiên cứu, sinh viên cần phải tìm, đọc và phân tích rất nhiều bài báo khoa học, tài liệu nghiên cứu đồng thời viết một báo cáo tóm lược về những thông tin sẵn có. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học còn giúp sinh viên mở rộng kiến thức của bản thân mình sang những chủ đề mới hơn, sâu hơn, tích lũy thêm nhiều kiến thức nằm ngoài những nội dung được giảng trên lớp. Điều này góp phần tạo nên tinh thần tò mò khoa học ở sinh viên và sẽ tạo nên động lực học hỏi to lớn trong công việc sau này.

Và hơn hết, tham gia nghiên cứu khoa học sẽ xây dựng trong lòng sinh viên một tinh thần chính trực và hướng tới sự trung thực từ học thuật tới đời sống. Hiểu được tất cả những giá trị mà hoạt động NCKH mang lại, Đại học Hoa Sen đã tổ chức Hội Thảo nghiên cứu khoa học Sinh viên vào ngày 25/8/2018 để sinh viên có cơ hội trình bày những kết quả làm việc của mình trước hội đồng chuyên môn.

Các đề tài được hội đồng đánh giá cao, đồng trao giải Nhất cho đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng PP Bokashi để sản xuất phân bón hữu cơ” của nhóm SV thuộc khoa Khoa học và Kỹ thuật; và “Tổng thuật các phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em đường phố từ các nghiên cứu quốc tế” của nhóm SV thuộc chương trình Giáo dục Tổng quát.

Sinh viên đang thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình.

Sinh viên đang thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình.

Ban tổ chức công bố giải thưởng.

Nhằm ủng hộ tinh thần đọc và nghiên cứu tài liệu của sinh viên, Nhà xuất bản Trẻ tham gia tài trợ giải thưởng “Lược khảo tài liệu xuất sắc nhất”. Hai đề tài thuyết phục được hội đồng chuyên môn để nhận giải thưởng và được đăng trên website của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học: “Chương trình trải nghiệm năm nhất: so sánh một số chương trình ở nước ngoài và kinh nghiệm cho Đại học Hoa Sen” và đề tài “Giá trị của Service – learning (Học thông qua phục vụ cộng đồng) với giáo dục đại học”.

Nhóm sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một định hướng vô cùng đúng đắn và hiệu quả trong giáo dục đại học. Với những hoạt động này, sinh viên sẽ có được những sự chuẩn bị vững chãi để bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp ở doanh nghiệp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo