Đại học Hoa Sen

Giải thưởng “the best paper award” – Hội nghị lần thứ 32 của International Business Information Management Association (IBIMA)

Ngày 15-16/11 vừa qua, Hội nghị lần thứ 32 của International Business Information Management Association (IBIMA) đã được tổ chức tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha, nhằm thảo luận những chủ đề rất cập nhật trong nhiều lĩnh vực có liên quan. Và, một trong 3 giải thưởng “bài báo xuất sắc nhất” tại Hội nghị đã được trao cho nghiên cứu “A Taxonomy of Twitter Data Analytics Techniques” của 2 tác giả Muzaffar Hamzah và Vũ Tường Thụy 

(https://ibima.org/accepted-paper/a-taxonomy-of-twitter-data-analytics-te…

Nghiên cứu này dựa trên sự hợp tác giữa TS. Vũ Tường Thụy (Đại học Hoa Sen) và TS. Muzaffar Hamzah (Đại học quốc gia Malaysia tại Sabah). Trong đó, nhóm nghiên cứu tổng hợp, phân loại đánh giá những kỹ thuật phân tích dữ liệu mạng xã hội Twitter được công bố gần đây. Kết quả trên tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu chọn lọc những kỹ thuật phù hợp nhất để tích hợp dữ liệu mạng xã hội vào các bài toán phân tích dữ liệu hiện có nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh và công tác quy hoạch trong thời gian sắp đến. Đây là một trong nhiều mảng chủ đề của nhóm nghiên cứu đa quốc gia về dữ liệu lớn mà TS. Vũ Tường Thụy đang xây dựng và phát triển.

IBIMA là một hội nghị uy tín với lịch sử hơn 30 năm, kỷ yếu hội nghị được đánh giá cao và luôn có mặt (indexed) trong danh sách của Web of Science và Scopus. Các chủ đề trình bày tại Hội nghị liên quan đến kinh tế – Economics, quản lý – Management, thông tin quản lý – Information Management, sáng tạo – Innovation, khởi nghiệp – Entrepreneurship, giáo dục – Education, tiếp thị – Marketing, nhân sự – Human Resources, và tài chính – Finance.

Facebook Youtube Tiktok Zalo