Đại học Hoa Sen

Connecting with the world through STEAM: Khởi động dự án tại Thảo Đàn và Hóc Môn

Vào ngày 27/07/2019 vừa qua, các thành viên của nhóm nghiên cứu-thực hành STEAM-up Crew Trường Đại học Hoa Sen đã bắt đầu thực hiện dự án “Connecting with the world through STEAM” bằng hoạt động khảo sát nhu cầu học STEAM của trẻ em tại 2 cộng đồng: Cơ sở Bảo trợ Xã hội Thảo Đàn và CEPORER Hóc Môn.

Thông qua khảo sát này, các thành viên của dự án có cái nhìn rõ nét về cộng đồng mà các bạn sẽ làm việc, đồng thời, xác định nhu cầu học các bài học STEAM của trẻ em tại cộng đồng. Các hoạt động lần này tập trung ở các lĩnh vực: dinh dưỡng và sức khỏe, năng lượng, thiên nhiên, toán học, khoa học, và nghệ thuật.

Hoạt động này làm giàu kinh nghiệm của các thành viên STEAM-up Crew và dự án “Connecting with the World through STEAM” trong việc tiếp cận và đánh giá nhu cầu cộng đồng để hoàn thiện giáo án STEAM mà nhóm đang nghiên cứu.

Cụ thể, với nhóm đối tượng là trẻ em đường phố, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi tại 2 cộng đồng nói trên, các thành viên của STEAM-up Crew đã thiết kế các bản khảo sát thân thiện với góc nhìn và tư duy của trẻ.

Connecting with the world through STEAM: Khởi động dự án tại Thảo Đàn và Hóc Môn
Connecting with the world through STEAM: Khởi động dự án tại Thảo Đàn và Hóc Môn

Theo đó, bản khảo sát chỉ bao gồm chữ và các ô trả lời sẽ không đủ độ trực quan để thu hút trẻ tham gia. Dựa trên triết lý kết hợp A (Arts – Nghệ thuật) vào việc giải thích và cung cấp các thông tin hữu ích của S (Science – Khoa học), T (Technology – Công nghệ), E (Engineering – Kỹ thuật) và M (Mathematics – Toán học) để tạo nên sự linh hoạt trong việc tiếp nhận kiến thức, các thành viên của dự án đã tạo nên các bản khảo sát được mô phỏng bằng hình ảnh gần gũi với cuộc sống của trẻ, sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải thích nội dung bài học. Kết quả rất ấn tượng khi toàn bộ trẻ tại cộng đồng đều hào hứng tham gia, cảm thấy dễ hiểu.

“Đối với mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta phải có cách tiếp cận lấy ý kiến phù hợp thì kết quả khảo sát mới thật sự đáng tin cậy và đáp ứng mục tiêu của khảo sát.” (Đỗ Khắc Nhã Văn, thành viên STEAM-up Crew, sinh viên năm 3 ngành Marketing)

“Hình thức và nội dung chuyển tải các kiến thức khoa học qua STEAM cũng như sử dụng từ ngữ súc tích, gần gũi đã giúp trẻ em tại cộng đồng tiếp nhận dễ dàng và tương tác hào hứng với hoạt động của nhóm.” (Võ Tuyết Trinh, thành viên STEAM-up Crew, sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh)

Box: Nhóm nghiên cứu-thực hành STEAM-up Crew tập hợp các sinh viên đến từ các chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học Hoa Sen, có đam mê ứng dụng khoa học vào nghiên cứu, thực hành và phục vụ cộng đồng. Dự án “Connecting with the World through STEAM” do STEAM-up Crew hiện là dự án đã chiến thắng tài trợ của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. Theo dõi các hoạt động của STEAM và Service-learning tại https://servicelearning.hoasen.edu.vn/ và https://www.facebook.com/trungtamSL/

Tin & Hình ảnh: Trần Minh Quân, Võ Tuyết Trinh, Đỗ Khắc Nhã Văn

Facebook Youtube Tiktok Zalo