Lớp đào tạo tiền tiến sĩ Khóa 9 – ĐHQG HCM

Trung tâm Đào tạo tiến sĩ trực thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các cơ sở đào tạo kế hoạch triển khai lớp đào tạo tiến sĩ  Khóa 9. Thời gian học: Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần từ 09/9/2017 đến 12/11/2017, sáng 8:30-11:30, chiều 13:00-16:00. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

image image image image