Hội thảo giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH 23/04/2017

A Dynamic Trend in Communicative Language Teaching

Buổi hội thảo là cơ hội để giáo viên và sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh:

  • Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các bài dự thi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của đồng nghiệp (chi tiết cuộc thi được đính kèm thư mời),
  • Cập nhật những kiến thức mới qua các tham luận của các chuyên gia,
  • Tìm hiểu thông tin về chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Anh của Trường Đại học Hoa Sen – một trong những lựa chọn dành cho quý vị trên bước đường phát triển nghề nghiệp của một nhà giáo vốn đòi hỏi nhiệm vụ học tập suốt đời.

Facebook Instagram Youtube image