Đại học Hoa Sen với Hội thảo quốc tế “Sáng tạo và Khởi nghiệp” ngày 7/7/2017

Hội thảo là diễn đàn cho giới học thuật, nghiên cứu, các nhà đầu tư và khởi nghiệp trong và ngoài nước chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm. Đặc biệt, hội thảo sẽ tập trung khai thác sâu về các vấn đề xoay quanh cách xây dựng thành công một hệ sinh thái khởi nghiệp tại trường đại học hay tại địa phương.

Xem nội dung chi tiết…

image image image image