Đại học Hoa Sen

V/v tổ chức lại đơn vị của Chương trình Giáo dục tổng quát

Theo Quyết định số 561/QĐ-NS do Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ký ngày 31/5/2017, Chương trình Giáo dục tổng quát bao gồm 4 Bộ môn sau đây kể từ ngày 1/6/2017:

  • Bộ môn Giáo dục khai phóng;
  • Bộ môn Giáo dục thể chất;
  • Bộ môn Lý luận chính trị;
  • Bộ môn Khoa học tổng quát.

CT.GDTQ

Facebook Youtube Tiktok Zalo