Đại học Hoa Sen

V/v thành lập Khoa Khoa học Xã hội

Theo Quyết định số 720/QĐ-NS do Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ký ngày 6/9/2018, Khoa Khoa học Xã hội được thành lập trên cơ sở Chương trình Giáo dục Tổng quát, bao gồm các Bộ môn và Trung tâm sau đây kể từ ngày 1/10/2018:

  • Bộ môn Giáo dục Khai phóng;
  • Bộ môn Tâm lý học;
  • Trung tâm Service Learning;
  • Trung tâm Tham vấn tâm lý.

Khoa KHXH

Facebook Youtube Tiktok Zalo