V/v đăng ký môn học Service-learning

Các bạn sinh viên thân mến:

Service-learning, hay Học cùng cộng đồng, là một trong những phương pháp giáo dục và phát triển hiện đại nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt của các môn học Service-learning nằm ở chỗ: ít nhất 1/3 thời gian của môn học (khoảng 15 tiết), sinh viên sẽ ứng dụng kiến thức và kỹ năng học thuật tiếp thu được tại Đại học Hoa Sen vào việc hỗ trợ phát triển hay phục vụ nhu cầu cộng đồng (Service) tại một cộng đồng cụ thể (tổ chức xã hội, làng trẻ mồ côi, doanh nghiệp start-up…). Việc ứng dụng học thuật và phục vụ này giúp sinh viên học từ các tình huống thực trong cuộc sống, phát triển kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, tương tác tích cực với con người và lãnh đạo nhóm (Learning). Sau đó, sinh viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên và với nhau để rút ra những trải nghiệm làm hành trang cho sự nghiệp tương lai. 

Trước đây, Đại học Hoa Sen đã triển khai các dự án theo hình thức Service-learning. Trong học kỳ 18.1A sắp tới, Bộ môn Giáo dục Khai phóng của Đại học Hoa Sen sẽ mở 3 môn học Service-learning bằng tiếng Việt trong hệ thống các môn tự chọn bắt buộc và tự chọn tự do.

Danh sách môn học Service-learning:

  1. Phát triển toàn diện thông qua liệu pháp nghệ thuật, DC133DV01: Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Anh
  2. Xây dựng cộng đồng xanh, DC134DV01: Giảng viên: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn
  3. Trách nhiệm xã hội của tổ chức, DC135DV01: Giảng viên: TS. Nguyễn Minh Anh

Lưu ý: Môn học Service-learning sẽ có 03 tiết tiền trạm cộng đồng (tuần thứ 6 của học kỳ 18.1A) và 15 tiết phục vụ cộng đồng (tuần thứ 9 – 13 của học kỳ 18.1A), cụ thể: SÁNG hoặc CHIỀU THỨ BẢY (từ 8:00 – 12:00 hoặc 13:00 – 17:00) và CHỦ NHẬT (8:00 – 17:00)

Trong đợt điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân sắp tới (01/06 – 03/06), các bạn có thể chọn các môn học này cho học kỳ 18.1A. Trong trường hợp chưa kịp thực hiện việc này, các bạn có thể đăng ký trực tiếp cho chúng tôi để giữ chỗ theo đường dẫn: http://bit.ly/Service-learning-2018

Quy trình duyệt đăng ký môn học Service-learning:

  1. Sinh viên giữ chỗ môn học;
  2. Bộ môn Giáo dục Khai phóng thông báo cho những sinh viên đã giữ chỗ thành công về thời gian nhận thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation Letter) và CV của sinh viên;
  3. Sinh viên gởi thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation Letter, chỉ trong 1 trang A4), CV (chỉ trong 1 trang A4) cho điều phối môn học – ThS. Trương Nguyễn Bảo Trân theo địa chỉ tran.truongnguyenbao@hoasen.edu.vn;
  4. Bộ môn Giáo dục Khai phóng phỏng vấn sinh viên đạt yêu cầu tại bước (3);
  5. Sinh viên thành công ở bước phỏng vấn sẽ tiến hành đăng ký môn học.

Mọi câu hỏi liên quan, nếu có, các bạn có thể gởi email cho giảng viên điều phối môn học – ThS. Trương Nguyễn Bảo Trân tại địa chỉ tran.truongnguyenbao@hoasen.edu.vn hoặc điện thoại 028 7309 1991 (Ext. 11335)

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động của Trung tâm Service-learning, thuộc Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Chương trình Giáo dục Tổng quát tại trang Facebook: https://www.facebook.com/trungtamSL/

Cảm ơn và hẹn gặp các bạn tại các lớp học Service-learning.

image image image image