Chia sẻ chuyên môn

Chia sẻ chuyên môn: Hiểu giá trị và đạo đức Ngành Công tác xã hội
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, Khoa KHXH Tiêu đề: Hiểu giá trị và đạo đức Ngành Công tác xã hội Người trình bày: Doãn Thị Ngọc Thời gian, địa điểm: 14:10-15:00, ngày 29/11/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng   Cô Doãn Thị Ngọc trình bày phần chia sẻ chuyên môn   BM.GDKP
Chia sẻ chuyên môn: Những thành tựu về ngữ pháp học trên thế giới
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Những thành tựu về ngữ pháp học trên thế giới Người trình bày: Đỗ Thị Bích Lài Thời gian, địa điểm: 15:00-15:30, ngày 12/7/2018, phòng 504 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng Tải bài viết tại đây.
Chia sẻ chuyên môn: Kinh nghiệm sử dụng Plickers trong giảng dạy
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Kinh nghiệm sử dụng Plickers trong giảng dạy Người trình bày: Đỗ Sỹ Huy Thời gian, địa điểm: 14:15-14:45, ngày 1/3/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng  
Chia sẻ chuyên môn: Giới thiệu khái quát một số lý thuyết văn hóa học
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Giới thiệu khái quát một số lý thuyết văn hóa học Người trình bày: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh Thời gian, địa điểm: 15:00-15:45, ngày 19/4/2018, phòng 701 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng Tải bài viết tại đây.
Chia sẻ chuyên môn: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL)
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Học tập cảm xúc xã hội – Social and emotional learning (SEL) Người trình bày: Nguyễn Thị Ngọc Giàu Thời gian, địa điểm: 14:15-15:15, ngày 4/1/2018, phòng 902 Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng Tải bài viết tại đây.
Chia sẻ chuyên môn: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng
Chia sẻ chuyên môn Bộ môn Giáo dục Khai phóng, CT.GDTQ Tiêu đề: Cơ sở lý luận của Giáo dục Khai phóng Người trình bày: Nguyễn Hoàng Chiêu Anh Thời gian, địa điểm: 14:30-14:45, ngày 19/11/2017, phòng 903 Tải bài viết tại đây.

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image