Workshop “Nghiên cứu khoa học với người mới bắt đầu”

9h - 11h ngày 29/4/2022
Google meet
Đăng ký tham gia

Với mong muốn phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, và giúp sinh viên tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống, đồng thời rèn kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao năng lực tư duy phản biện, Phòng QLKH-HTQT (HSU) tổ chức workshop về chủ đề: “Nghiên cứu khoa học với người mới bắt đầu”

Khách mời:

  • TS. Nguyễn Thanh Phong
  • TS. Nguyễn Thị Tịnh
  • TS. Đinh Thị Thúy Hằng
  • TS. Nguyễn Phương Liên
  • ThS. Trương Kiều Trinh
  • ThS. Võ Hồng Hạnh

Thời gian: 29/04/2022 (thứ Sáu); 09:00 – 11:00
Đăng ký tham dự: https://bit.ly/3jaVYnt

Tham gia workshop, các bạn sẽ được lắng nghe thầy cô khách mời hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung:
– Nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và cầu nối giữa hai phương pháp
– Dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, những nguyên tắc cơ bản
– Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu tại thư viện HSU, và các nguồn tài liệu khác.

Hẹn gặp lại các bạn tại đây nhé: https://meet.google.com/esp-sdwr-rka 

image