Workshop Giải pháp kế toán online và Quản trị doanh nghiệp thời Covid- Cập nhật từ Công ty MISA

Từ 14h00 - 16h30, ngày 29/07/2021
Hình thức Online qua Google Meet

Khoa Tài chính Ngân hàng tự hào về đội ngũ giảng viên của mình, các “chiến binh” luôn cập nhật kiến thức thực tế mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và bằng bất cứ cách thức nào phù hợp, miễn sao luôn là đầu tàu để thực tiễn hóa công việc giảng dạy. Đó là lý do sinh viên khoa TCNH ra trường có đủ kiến thức và năng lực để đi làm ngay, giảm thời gian đào tạo từ doanh nghiệp.

Khoa TCNH giới thiệu đến các bạn Webinar số 5, chi tiết như sau:

  • Đề tài: Giải pháp kế toán online và Quản trị doanh nghiệp thời Covid- Cập nhật từ Công ty MISA
  • Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ Năm, ngày 29/7/2021
  • Hình thức: Online qua Google Meet
  • Trình bày: Diễn giả đến từ Công ty MISA

image