Workshop: “Challenges faced by Future Engineering and Technology Graduates”

Lúc 9h30 - 11h00, thứ Sáu, ngày 15/03/2019
P.204, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, p. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Thế giới đang bước vào thời kỳ Cách mạng Công nghệ lần thứ Tư (4.0), với hy vọng con người sẽ đạt được những thành tựu mới và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng này đang đặt các quốc gia, trong đó có Việt Nam trước những thách thức về phát triển khoa học công nghệ, tái cấu trúc thị trường lao động, năng lượng và môi trường, và an ninh mạng. Để khắc phục những thử thách của Cách mạng Công nghệ 4.0, con người cần có các kỹ năng, kỹ thuật, ý tưởng và phát minh mới, cùng với thiện chí học tập suốt đời và những tố chất khác.

Những vấn đề trên sẽ được phân tích và chia sẻ trong buổi nói chuyện về “Challenges faced by Future Engineering and Technology Graduates” của Giáo sư Viện sĩ Chuah Hean Teik, Hiệu trưởng Đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR), Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ Đông Nam Á (AAET).

>> Thông tin về bài giới thiệu

image